ZLTO in de lobby: groen gas en stallenbeleid

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Werkbezoek groen gas 

ZLTO heeft vorige week een bijdrage geleverd aan een werkbezoek van het Platform Groen Gas en het ministerie van Economische Zaken. Onderdeel van de dag was het bezoek aan de locatie van Groenewoud Gas waar uit rundveedrijfmest van meerdere melkveehouders groen gas wordt geproduceerd. ZLTO heeft benadrukt dat de vergisting van mest meer biedt dan de productie van groen gas. Het is een integrale oplossing die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgaven die er liggen.

Wel liggen er nog hobbels op de weg om deze oplossingen mogelijk te maken. ZLTO heeft overheden opgeroepen om deze hobbels te onderkennen en samen met de sector weg te nemen.

Brabant Bemest Beter op de Agrarische Dagen

Via het programma Brabant Bemest Beter is ZLTO actief betrokken bij de zoektocht naar nieuwe bemestingspraktijken. Het doel is om via een betere bemestingspraktijk een bijdrage te leveren aan een beter inkomen van de agrarische sector, aan een betere bodem- en waterkwaliteit en aan een kleinere footprint. Onderdeel van dit programma zijn de regiogroepen. Hierin worden samen met boeren en tuinders, individueel én in groepen, praktijkproeven ingericht en begeleid. Het is hierbij een bewuste keuze om de praktijk centraal te stellen.

Tijdens de Agrarische Dagen in Someren op 17 en 18 september kun je een bezoek brengen aan onze stand en een aantal demovelden bezichtigen. Ook is er de gelegenheid om op 17 september van 11.00 tot 12.30 uur aan te sluiten bij een interessant seminar rond emissiereducties en de inzet van kunstmestvervangers wat door het NCOK wordt georganiseerd.

Reactie op stallenbeleid Brabant

In een brief aan de gedeputeerden heeft ZLTO met stevige bewoording gepleit tegen de Brabantse deadline voor het aanpassen van stallen voor 2024. Het feit dat de Raad van State onlangs een streep zette door twee van zulke stalaanpassingen, is reden te meer om van de deadline af te zien.

De onzekerheid over de juridische status van de stalsystemen is de zoveelste op de stapel. Veel veehouders zitten klem omdat zij gedwongen moeten investeren terwijl nog niet duidelijk is of en hoe zij binnen de stikstofregels met hun bedrijf verder kunnen.

Gebiedsgerichte aanpak

ZLTO heeft met de waterschapsbestuurders Ongebouwd van de Brabantse waterschappen overlegd over de gebiedsgerichte aanpak (GGA) rondom Natura 2000-gebieden. Provincie en waterschappen stellen het belang van natuur en water nog te vaak voorop. ZLTO vindt dat het belang van een toekomstbestendige agrarische sector even groot moet zijn. Met de Ongebouwde waterschapsbestuurders, die door ZLTO zijn benoemd, is gesproken hoe we elkaar kunnen versterken.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen