ZLTO in de lobby: extensieve landbouw, gesprek met BBB Zeeland

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Toelichting mogelijkheden extensieve landbouw binnen N2000

ZLTO-projectexpert Tijmen Hoogendijk heeft afgelopen week een toelichting gegeven aan de wethouders van Breda over de mogelijkheden en ecologische meerwaarde van extensieve landbouw binnen natuurgebieden. Dit werd vanuit het college erg positief ontvangen. Op korte termijn komt er een vervolg om voor een specifieke casus van een ZLTO-lid opnieuw de mogelijkheden tot voortzetting van het bedrijf te bekijken.

ZLTO Raad Zeeland in gesprek met BBB Zeeland

De verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap staan voor de deur. De ZLTO raad Zeeland gaat daarom in gepsprek met de verschillende politieke partijen om onze visie op de landbouw over te brengen, uitdagingen aan te kaaren en te inventariseren wat visie is van de verschillende partijen in Zeeland ten aanzien van de Zeeuwse landbouw.

De voltallige ZLTO Raad Zeeland is op 18 januari in gesprek gegaan met een deel van de Zeeuwse fractie van de BBB. Hier is gesproken over de dossiers die Zeeland bezighoudt. De onderwerpen gingen over zoetwater beschikbaarheid, klimaat, stikstof en over het belang van een vitaal platteland.