ZLTO in de lobby

ZLTO behartigt de belangen van haar leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Om te laten zien wat we doen en hoe dit wordt aangepakt, zetten we de belangrijkste lopende zaken op een rij.


Waterschaderegeling

Het Rijk heeft de Wts-regeling voor het schadegebied tot Boxmeer/Mook bekend gemaakt. Tevens verkent het Kabinet de wenselijkheid en de mogelijkheden voor tegemoetkoming van de schade in de rest van de uiterwaarden langs de Maas.

Kennismaking nieuwe gedeputeerde

ZLTO-directeur Kathleen Goense en bestuursvoorzitter Wim Bens hebben kennis gemaakt met Hagar Roijkackers, de nieuwe Brabantse gedeputeerde voor Water, Natuur & Gebiedsgerichte aanpak. Het was een open en constructief gesprek. Er is afgesproken om elkaar regelmatig te spreken.

Reactie op gedwongen onteigening

In Brabants Dagblad publiceerden Kathleen Goense en Wim Bens een vlammend opinieartikel over onteigening. Het was een reactie op de gelekte studies van het Planbureau voor de Leefomgeving naar mogelijk gedwongen onteigening van veehouders rond Natura2000-gebieden.  

Bestuurlijk overleg met waterschap De Dommel

ZLTO heeft haar zorgen over het waterbeheer van het waterschap De Dommel uitgesproken in een gesprek met het waterschap. Het gaat zowel over de manier van werken als over de communicatie richting agrariërs.