ZLTO brengt 'bizarre' schade door wateroverlast in kaart

wateroverlast juli 2021 boomkwekerij Van Overbeek Haaren

ZLTO heeft een enquête uitgezet onder leden in Wintelre en Vessem om de omvang van de schade door wateroverlast in dit gebied in kaart te brengen. De uitkomsten zal de belangenvereniging gebruiken om de lobby richting waterschappen en het Rijk kracht bij te zetten.


ZLTO heeft de afgelopen weken samen met ondernemers in het gebied enorme inspanningen verricht om de benodigde acties in gang te zetten om het water af te voeren. Desondanks zijn de gevolgen voor Brabant en Zeeland gigantisch groot. ZLTO wil graag op korte termijn een beeld krijgen van de schade in haar regio. Daarom is alle grondeigenaren gevraagd een vragenlijst in te vullen. De ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt om een inschatting te maken van de omvang van de schade.

ZLTO-leden hebben een Excel-bestand toegestuurd gekregen. Hierin kunnen zij onder meer het aantal hectares invullen van de gewassen die zij hebben gezaaid, geplant en gepoot waarvan geen opbrengst meer te verwachten valt. Tevens kunnen zij het aantal hectares invullen dat nog niet gezaaid, geplant en gepoot is, waarbij ook aangegeven kan worden of ze dit nog verwachten te kunnen doen. Tot slot kunnen de leden een inschatting doen van de schade door de wateroverlast en aangeven welke vervolgschade zij nog verwachten. ‘Via deze enquête willen we een beeld krijgen van de financiële impact van de schade’, aldus Michael van der Schoot, belangenbehartiger Bodem & Water bij ZLTO. ‘Dit helpt ons tevens inzichtelijk te maken of er eventueel een collectieve regeling getroffen kan worden bij het waterschap.’

Bizarre schade

De belangenbehartiger heeft de afgelopen tijd bij verschillende Kempische ondernemers aan de tafel gezeten. ‘Het is bizar om te zien hoe groot de schade is’, zegt hij. ‘Voor ons is het zaak om alle verhalen goed aan te horen en bij schrijnende gevallen het Sociaal Fonds OCW in te zetten.’  Van der Schoot merkt daarbij op dat de problemen zich niet alleen in De Kempen opstapelen. ‘Ook in andere delen van Brabant en in Zeeland is de impact van de schade door wateroverlast groot’, geeft hij aan.  ‘We ontvangen telefoontjes van vollegrondstelers en fruittelers die melden dat we hun problemen zeker niet over het hoofd mogen zien. Kortom, we spelen momenteel in op de behoeftes van leden in ons gehele werkgebied.’

Dat ook Brabantse burgers zich beginnen te roeren over de schade door wateroverlast in en rondom hun eigen woning, zoals deze week te lezen viel in regionale dagbladen, biedt ZLTO een steuntje in de rug. Van der Schoot: ‘De klachten komen niet alleen vanuit onze achterban, maar ook vanuit die van waterschappen en politieke fracties. De gehele samenleving voelt de gevolgen van wateroverlast.’