ZLTO: beleidsregel voor extra woningen concurreert met glasregeling

dk-0809-vanuit-de-lucht_kas_glastuinbouw-(2)

De provincie Noord-Brabant komt met nieuw beleid om de omgevingskwaliteit te verbeteren. Het wordt onder meer mogelijk om een bedrijfswoning te gebruiken als burgerwoning of nieuwe woningen te bouwen. Daar moet wel iets tegenover staan, zoals het slopen van bedrijfsgebouwen of kassen. ZLTO heeft gereageerd op het nieuwe beleid.


De nieuwe regels maken onder voorwaarden o.a. het volgende mogelijk:

  • gebruik van een voormalige bedrijfswoning als burgerwoning
  • inpandige splitsing van een beeldbepalende woonboerderij
  • realisatie van een woning

Reactie ZLTO

ZLTO en Glastuinbouw Nederland maken zich zorgen dat deze nieuwe regel wringt met het beleid voor het uitbreiden van solitaire- en teeltondersteunende kassen, dat vanaf volgend jaar gaat gelden. Kassen mogen dan worden uitgebreid als elders een gelijke oppervlakte aan glas wordt gesloopt. Het feit dat kassen ook gesaneerd mogen worden als tegenprestatie voor de bouw van woningen, zal de prijs van vierkante meters glas opdrijven. Dat zal het voor solitaire- en teeltondersteunende kassen moeilijker maken om uit te breiden, denken de belangenorganisaties.

Bovendien vindt ZLTO het opmerkelijk dat sommige voorwaarden zijn verzwaard. Een aantal berekeningen van de provincie zijn volgens ZLTO niet realistisch. Het saneren van asbest brengt bijvoorbeeld aanzienlijk hogere kosten met zich mee dan de provincie heeft berekend.

In de beleidsregel staat daarnaast dat de vrijgekomen stikstofemissie niet toegezegd mag worden aan een derde. ZLTO wil graag dat die ruimte wel gebruikt kan worden om PAS-melders te legaliseren.

Glas voor glas

Vanaf 1 januari 2024 gaat de nieuwe Brabantse omgevingsverordening in. Tegelijkertijd worden de regels voor kassen verruimd. De precieze voorwaarden zijn uitgewerkt in de Beleidsregel glas-voor-glas. ZLTO en Glastuinbouw Nederland zijn in een eerder stadium uitgenodigd om input te geven voor deze beleidsregel. De definitieve besluitvorming zal waarschijnlijk plaatsvinden in oktober. Ondernemers kunnen vanaf dat moment aan de slag met de voorbereiding van uitbreiding of verplaatsing van een kas. Zoals bijvoorbeeld in overleg gaan met de gemeente.