Zeeuwse boeren meten verzilting eigen omgeving

zlto-vastgoed--6
Ko van den Boom - Nieuwe Oogst

Vijftig Zeeuwse boeren nemen een EC-meter in ontvangst. Ze gaan zelf de waterkwaliteit in hun directe omgeving meten. Het zijn deelnemers aan de eerste meetronde in het Zoetwaterdossier Zeeland.


De beschikbaarheid van voldoende zoetwater in Zeeland staat al een tijd onder druk. Samen met andere agrarische partijen heeft ZLTO het Masterplan Zoetwater voor Zeeland ontwikkeld en werkt de belangenbehartiger nauw samen met het Deltaplan Zoetwater van provincie Zeeland. In het kader hiervan worden verschillende initiatieven onderzocht en uitgewerkt. De waterkwaliteit in de polder is er een van.

‘Niet zelden blijkt de waterkwaliteit tot verrassingen te leiden wanneer je tot in de haarvaten van het watersysteem gaat meten. Daarom is het een van onze activiteiten om een meetnet op te zetten waarbij de EC-waarde regelmatig wordt gemeten’, legt Ko de Regt, projectmanager zoetwater bij ZLTO, uit. ‘De apparatuur is in bruikleen van provincie Zeeland en samen geven we instructies aan de boeren.’

EC staat voor de geleidbaarheid van water en zegt iets over het zoutgehalte in het water. De beschikbaarheid van zoetwater is een groot goed, vooral in droge tijden.

Zelf meten

‘De meetresultaten zorgen er niet alleen voor dat boeren inzicht krijgen in hun eigen individuele en lokale situatie, maar een ander voordeel is dat de gegevens worden verzameld in een breed opgezette Zeeuwse databank waar iedereen direct of indirect voordeel bij heeft',vervolgt De Regt. 'Actieve verzilting kan worden voorkomen door meer maatwerk in waterpeilen en een fijnmaziger regelbaar waternetwerk te realiseren. De Zeeuwse databank waar de metende boeren aan bijdragen, maakt inzoomen op de individuele situatie van de boer mogelijk, zodat er gerichter aan oplossingen voor zoetwater kan worden gewerkt.'

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen