Winnaar ZLTO-fotowedstrijd 2021

fotowedstrijdFoto: Jannie Timmer.
Gerben van den Broek

Hier is ie dan: de winnende foto van de ZLTO Fotowedstrijd agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2021. Jannie Timmer maakte de foto op het land van biologisch akkerbouwer Willem Smallegange in Burgh-Haamstede.


Volgens Smallegange heeft Timmer veel werk gestoken in het maken van de winnende foto. ‘Dit is geen beeld dat je op bestelling kunt afroepen. Deze foto is het resultaat van een maandenlange dagelijkse rondgang langs onze percelen. Gelukkig had Jannie dat ervoor over’, zegt de akkerbouwer op Schouwen-Duiveland. Hier runt hij een bedrijf met in totaal 45 hectare grond en daarnaast nog een minicamping.

Zelf is Smallegange al sinds 1999 bezig met actief natuurbeheer. ‘Vanaf 2014 werk ik hierin samen met Het Zeeuwse Landschap en sinds 2016 doe ik mee aan het Interreg-project ‘Partridge’. Dit project richt zich onder andere op de bescherming van patrijzen. Maatregelen die goed zijn voor patrijzen, zijn ook voor veel andere vogels goed. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de biodiversiteit in het buitengebied zich herstelt.’

Volgens de Zeeuwse ondernemer is het belangrijk dat de biodiversiteit in stand wordt gehouden. ‘De afgelopen decennia heeft niet alleen veel schaalvergroting plaatsgevonden op boerenbedrijven, maar we hebben ook te maken gehad met herbestemming van landbouwgronden. Veel kleinschalige bedrijven zijn verdwenen en deze gronden zijn gebruikt voor de aanleg van infrastructuur en woningbouw’, zegt hij.

‘Het leefgebied voor diverse vogelsoorten is hierdoor kleiner geworden en ook de ruimte wordt beperkter. Een aantal bedreigde diersoorten is ook min of meer afhankelijk van de landbouw. Ik ben er daarom trots op dat de veldleeuwerik en patrijs hier op dit moment in zulke grote aantallen bij elkaar leven.’

Veel belangstelling

Volgens ZLTO-projectleider Wico Dieleman was er veel belangstelling om deel te nemen aan de Fotowedstrijd agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2021. ‘De juryleden hebben eerst ieder hun eigen top vijf samengesteld en vervolgens gezamenlijk een top tien samengesteld. Uit deze tien foto’s is de foto van Willem Smallegange uiteindelijk als winnende foto gekozen. Het is mooi dat hij met zijn actieve natuurbeheer ertoe bijdraagt dat de populatie van vogelsoorten als de veldleeuwerik en patrijs weer toeneemt.’

Dieleman benadrukt het belang van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. ‘Bij ZLTO hechten wij veel waarde aan natuur en landschap in het agrarisch buitengebied. Een groot aantal mensen gebruikt het buitengebied om er te wandelen, fietsen of recreëren. Boeren zijn de grootste beheerders van het buitengebied. Ze gebruiken niet alleen de landbouwgronden voor het verbouwen van allerlei gewassen, maar zorgen ook voor een mooi landschap. Dat is hun visitekaartje.’