Wij van ZLTO: Annick Spaans ‘Toekomst voor sector bedreigend’

Annick.spaans
Ko van den Boom Foto: Sorcha Tijmons

Naam: Annick Spaans
Functie: projectexpert duurzame veehouderij
Waar: Zuid-Nederland (ZLTO)
Bij ZLTO sinds: 2019


Wat is uw achtergrond?

‘Ik kom oorspronkelijk uit de omgeving van Den Haag. Ik ben altijd een grote dierenvriend geweest en rijd paard. In Wageningen heb ik twee masters gedaan: dierwetenschappen en communicatiewetenschappen. Na mijn studie ben ik onder meer voeradviseur geweest in de varkenshouderij, ook in België. Praktisch aan de slag zijn op het erf is voor mij belangrijk. Toen de functie projectexpert duurzame veehouderij bij ZLTO langskwam, heb ik niet geaarzeld.’

Hoe ziet uw werk bij ZLTO eruit?

‘Ik ben vooral actief rond het thema diergezondheid en dierenwelzijn. Voor een goede bedrijfsvoering zijn gezonde dieren cruciaal en daar wil ik aan bijdragen. Dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht in de maatschappij met als gevolg dat er ontwikkelingen ontstaan rond dierwaardige veehouderij. Ik wil bijdragen aan een goed toekomstperspectief voor boeren waarbij diergezondheid en dierenwelzijn zijn geborgd.’

Bijvoorbeeld?

‘Ik coach pluimveehouders op het gebied van bioveiligheid en begeleid een studiegroep van melkveehouders rond het thema beweiding. Verder ben ik de schakel op het gebied van kennis richting boeren. Ook internationale kennis, want van het buitenland valt wat te leren. Tegenwoordig werk ik ook rond het thema emissiereductie van stal tot akker, waarbij we plannen van aanpak ontwikkelen voor systemen met minder emissies en voer ik in verschillende regio’s keukentafelgesprekken om de toekomstvisie van boeren mee te nemen in de gebiedsprocessen.’

Waar loopt u tegenaan in uw werk?

‘Uiteraard ervaar ik, net als onze leden, dat we in een onzekere tijd leven. Komt er een Convenant dierwaardige veehouderij? Hoe zit het met het stallenbesluit? Waar zijn we aan toe? Dit zijn vragen die bij onze leden leven en terecht. Tegelijk zie ik het als een belangrijke uitdaging om ook in deze onzekere tijd aandacht te geven aan diergezondheid en dierenwelzijn. Dat blijft continu belangrijk. Want met een zieke veestapel stort je hele bedrijf in.’

Zit dat niet bij iedereen tussen de oren?

‘Regelmatig hoor ik van leden dat bioveiligheid als sluitpost wordt gezien. Het is begrijpelijk dat wanneer er een alarm afgaat, je snel moet handelen. Maar als door deze snelheid vervolgens een dierziekte de stal binnenkomt, dan ben je nog verder van huis.’

Hoe ziet u de toekomst voor de agrarische sector?

‘Die is onzeker of zelfs bedreigend, maar ik zie ook kansen, mits ondernemers een tegemoetkoming krijgen voor investeringen. Stel dat er minder dieren per vierkante meter mogen of ze meer naar buiten moeten, dan kan dat bevorderlijk zijn voor het dierenwelzijn en de diergezondheid, maar dan moet de keten ook meebewegen in het verdienmodel van boeren.

‘Ik geloof dat er altijd een combinatie blijft bestaan tussen intensieve en extensieve bedrijven. Ik zie kansen voor grote bedrijven met de hoogste mate van bioveiligheid, maar ook voor kleine bedrijven die willen werken in een korte keten.’

Tekst: Ko van den Boom Foto: Sorcha Tijmons