Wetenschap moet leidend blijven in toelating glyfosaat

zlto---joris-baecke-084599-2
LTO Nederland

Vandaag stemden Europese lidstaten over de (her)toelating van glyfosaat. Uit de stemming is geen meerderheid voor of tegen gekomen, waardoor het nu aan de Europese Commissie is om een besluit te nemen over de verlenging van de toelating van glyfosaat. De Europese Commissie stelde eerder voor, op basis van wetenschappelijke beoordeling, de toelating met 10 jaar te verlengen.


Uiterlijk 14 december moet de Europese Commissie formeel besluiten of zij deze periode overneemt, maar de commissie heeft inmiddels aangekondigd dit besluit door te willen zetten. LTO vindt het belangrijk dat het besluit over de toelating van het middel gebaseerd blijft op de wetenschappelijke risicobeoordeling van de daartoe bevoegde (onafhankelijke) instituten. LTO vindt dat, wanneer middelen gebaseerd op de meest actuele stand van de wetenschap als veilig beoordeeld worden, deze ook in de Nederlandse landbouwpraktijk ingezet moeten kunnen worden. 

Tegelijkertijd maken ook wij ons zorgen over signalen dat (een mix van) gewasbeschermingsmiddelen mogelijk het risico op neurologische aandoeningen kan vergroten. Daarom wil ook LTO dat hier zorgvuldig onderzoek naar wordt uitgevoerd, zoals het aanvullend onderzoek naar de relatie tussen glyfosaat en neurotoxologische ziektes als Parkinson waartoe minister Adema het RIVM opdracht heeft gegeven. Wanneer blijkt dat middelen bij verantwoord gebruik (neurologische) risico’s opleveren, zijn wij van mening dat deze middelen uit de markt gehaald moeten worden. Omwille van de gezondheid van burgers en omwonenden, maar zeker ook omwille van de gezondheid van onze eigen voedselproducenten. Ondertussen blijft LTO samen met haar leden op zoek naar betaalbare en effectieve alternatieven voor de inzet van glyfosaat.

Op 4 oktober was Ron Mulders, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO, deelnemer aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de toelating van glyfosaat. Lees hier meer over onze inbreng.