Welk wild staat op jouw kerstmenu?

spitroast1

Het is bijna kerst, dus een goed moment om het even over wild te hebben. Op het Nederlandse platteland leven veel wilde dieren. Het gebeurt steeds vaker dat wilde dieren zorgen voor schade aan gewassen en vee, overlast veroorzaken of een risico vormen voor de uitbraak van ziekten.


De omvang van de faunaschade op het boerenland neemt toe, zowel in Nederland als geheel als in Brabant. Ook het aantal diersoorten dat schade veroorzaakt stijgt. Daarnaast neemt ook de omvang van de tegemoetkomingen in de schade toe. In Nederland namen de faunaschadevergoedingen toe van 6 miljoen in 2006 tot 32 miljoen euro in 2020. Uit onderzoek blijkt dat de totale faunaschade in het veld vele malen hoger is dan de tegemoetkomingen, zo’n 100 miljoen euro in 2013 (CLM, 2013). Dit verschil, ruwweg een factor 4, betekent dat veel boeren de faunaschade op hun land niet claimen.

ZLTO vindt het belangrijk dat faunaschade zoveel mogelijk geclaimd wordt, zodat:

  1. Deze kosten niet op het bord van de boer blijven liggen
  2. De basis wordt gelegd voor realistisch en effectief faunabeleid

Daarom zullen wij de komende tijd extra aandacht besteden aan het melden en claimen van faunaschade. Tip: gebruik deze app voor het melden van schade, zodat je ter plekke foto's kan maken.