Wees voorbereid op warm weer

Droogte 2018

Ondanks de koude van de afgelopen weken is het voorjaar nu toch echt in zicht. En voorjaar betekent ook hogere temperaturen. Hoewel we daar allemaal naar uitkijken, kan dit voor dieren ook nadelige effecten hebben. Daarom is het goed om nu al de voorbereidingen te treffen voor warme dagen in het voorjaar en de zomer.


Binnenkort gaan de meldingen van www.hittestresscheck.nl van start. U kunt zich daar gratis op abonneren. Hiermee krijgt u inzicht in de temperaturen en luchtvochtigheid voor de komende 7 dagen voor uw locatie. Dit kan helpen om beter voorbereid passende maatregelen te treffen. Op de website vindt u ook tips en adviezen om hittestress voor uw dieren tot een minimum te beperken, of beter nog te voorkomen. Dat is in het belang van u en uw dieren: uw dieren blijven vitaler, en dierenleed en productieverlies wordt voorkomen.