Webinar: Voldoende zoetwater in Zeeland

Zoetwater Zeeland

Donderdagochtend 14 juli om 10.00 uur vind het laatste webinar van de reeks 'ZLTO aan de keukentafel' plaats. Johan Elshof, Ko de Regt en Hendrik Jan ten Cate gaan verder in op het lobbyproces rondom voldoende zoetwater in Zeeland. 


Zoetwater is noodzakelijk voor het produceren van voedsel en groen. De beschikbaarheid van voldoende zoet water staat in Zeeland al geruime tijd onder druk. Samen met andere agri-partijen heeft ZLTO een ‘Masterplan Zoetwater Zeeland’ ontwikkeld. 

Mocht dit tijdstip je onverhoopt niet uitkomen, meld je dan alsnog aan. Je ontvangt na afloop een link om het webinar terug te kijken. 

Eerdere webinars terugkijken

Dit webinar is onderdeel van de reeks webinars 'ZLTO aan de keukentafel' waar in een belangenbehartiger en projectexpert in gesprek gaan over het lobbyproces rondom een bepaald speerpunt. Heb je een webinar gemist? Geen probleem, je bekijkt ze hieronder terug. 

 • Politieke crisis op het erf
  ZLTO-voorzitter Wim Bens en algemeen directeur Kathleen Goense gaan in op de actuele politieke situatie: mondiaal en in ons land. Wat zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de gestegen gasprijzen, het landelijk stikstofbeleid, (addendum) 7e Actieprogramma Nitraat- dit landt allemaal op het boerenerf. Wat betekent dat én wat zijn de gevolgen voor onze lobby? Kijk terug.

 • Experimenteerruimte emissiereductie op het boeren erf
  Tijdens het webinar gingen Niels Kanters, ZLTO Belangenbehartiger Kringlooplandbouw en Mest, en Ton van Korven, ZLTO Belangenbehartiger Klimaat & Energie, in op het speerpunt Experimenteerruimte emissiereductie op het boerenerf. De agrarische sector werkt al tientallen jaren hard om de uitstoot van stikstof, methaan en fijnstof te verlagen. Toch bepaalt de overheid vaak tot in detail welke maatregelen boeren nog meer moeten nemen. Dat belemmert innovatie en ondernemerschap. ZLTO wil dat boeren zelf kunnen kiezen hoe ze hun uitstoot verminderen. Kijk terug.

 • Beregenen uit grondwater
  Johan Elshof, ZLTO Belangenbehartiger Bodem & Water, en Rob Schrauwen ZLTO Projectleider gaan tijdens dit webinar in op het lobbyproces rondom het speerpunt Bergenen uit grondwater. Boeren en tuinders gaan bewust zuinig om met water en doen alles om water te besparen, op te vangen en vast te houden. Toch is beregenen soms noodzakelijk. Dat moet mogelijk blijven, vindt ZLTO. Kijk terug.
 • Ruimte voor Brabantse stalaanpassingen
  Herman Litjens (ZLTO Belangenbehartiger Ruimtelijke Ordening/Omgeving) en Daniëlle Aarts (ZLTO Projectexpert Voedselzekerheid & Gezondheid) gaan tijdens dit webinar in op het lobbyproces rondom het speerpunt 'meer ruimte voor Brabantse stalaanpassingenKijk terug.

 • Boeren rond Natura-2000 gebieden
  Herman Litjens, Thijmen Hoogendijk & Patrick van de Rijdt in op het lobbyproces rondom het speerpunt Perspectief voor boeren rond Natura-2000 gebieden. Kijk terug

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen