Webinar over geïntegreerde onkruidbeheersing: hoe doe je dat?

Onkruidbestrijdingsmiddelen

Wat kun je in het teeltsysteem veranderen om zo duurzaam mogelijk onkruid te bestrijden? Hoe ziet een geïntegreerde systeemaanpak voor onkruidbeheersing eruit? Hoe koppel je in zo'n aanpak de voordelen van chemische en mechanische onkruidbestrijding? Wat zijn de  kansen en uitdagingen?


Op woensdagavond 1 maart organiseert het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ een webinar over de mogelijkheden om onkruiden op andere, geïntegreerde wijze aan te pakken. Want veel van de toegelaten herbiciden worden de komende jaren opnieuw beoordeeld. Een herregistratie is niet vanzelfsprekend.

Ook wordt door de Europese Unie en de lidstaten beleid ontwikkeld richting 2030 om de afhankelijkheid van herbiciden te beperken. Dankzij dit webinar krijg je inspiratie hoe je komend groeiseizoen aan de slag kunt, word je meegenomen in de afwegingen die telers (moeten) maken en krijg je praktische handvatten.

Panelleden

Tijdens dit webinar zitten de volgende experts aan tafel:

  • Timo Sprangers, onderzoeker gewasbescherming Wageningen UR
  • Luuk Heling, teeltadviseur bij HLB
  • Sjef van der Heijden, specialist Onkruidbeheersing/techniek bij IRS-Cosun
  • Presentatie: Peter Knippels, themaspecialist gezonde planten LTO Nederland

Wanneer: woensdag 1 maart van 19.30-20.30 u
Thema: Geïntegreerde onkruidbeheersing
Aanmelden: Deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden. Voor de start van het webinar ontvang je een link per e-mail om deel te nemen. Na afloop van het webinar ontvang je een terugkijk-link. 

Webinarreeks

Dit webinar is onderdeel van een reeks vanuit het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Op 22 februari vond het webinar ‘Geïntegreerde gewasbescherming’ plaats, en op woensdagavond 22 maart volgt het webinar ‘Rol van biocontrol en biostimulanten binnen weerbare teeltsystemen’. 

Over het praktijkprogramma

Het praktijkprogramma 'Weerbaarheid in de praktijk' is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen stappen naar weerbare teeltsystemen. In 13 pilots en expertteams wordt gewerkt aan het vullen van de gereedschapskist van telers met nieuw instrumentarium om hun gewassen op duurzame wijze gezond te houden en om plant- en teeltsystemen weerbaarder te maken.