'Watersysteem moet stuurbaar blijven'

201211escharenrijsporenmais

ZLTO heeft een crisisteam opgetuigd dat leden ondersteunt bij de problemen die zijn ontstaan door de wateroverlast op hun akkers en weilanden. Verder roept de belangenvereniging leden op om schades door extreme regenval te melden bij het waterschap.


Het crisisteam is gericht is op verschillende pijlers. Allereerst stelt de vereniging acute hulp ter beschikking aan getroffen ondernemers. Bij schrijnende gevallen biedt ZLTO waar nodig sociale ondersteuning. Bestuur, directie en diverse mensen van de ZLTO-werkorganisatie hebben inmiddels bezoek gebracht aan verschillende ondernemingen. 
'De waterschade heeft een enorme impact op het welzijn van boerengezinnen. Daarom willen we waar het kan onze leden helpen en ze een luisterend oor bieden', aldus ZLTO-bestuurder Hendrik-Jan ten Cate.

Ook wil de belangenvereniging waterschappen overtuigen hun beleid rondom de inrichting van watersystemen aan te passen. 'Net als waterschappen streven wij naar een klimaatrobuust watersysteem, maar verschillen we van mening over hoe dit tot stand moet worden gebracht', stelt Michael van der Schoot, beleidsspecialist Bodem & Water bij ZLTO.

Technische maatregelen
'Waterschap De Dommel in De Kempen richt zich vooral op het vasthouden van water en het in stand houden van ecologische waarden. Bij extreme weersomstandigheden zouden wat ons betreft echter ook technische maatregelen genomen moeten worden die waterafvoer mogelijk maken, zoals het installeren van pompgemalen en een bypass voor versnelde waterafvoer. Het watersysteem moet wat ons betreft stuurbaar blijven.'

Ten Cate sluit zich hierbij aan. 'In het hele land zijn er problemen door wateroverlast, ook op plekken waar het minder regent. Als je op de kalender kijkt, moet er veel gebeuren wil je als boer nog een fatsoenlijke opbrengst realiseren. 

Met name in De Kempen zijn de problemen inderdaad het grootst. Hier zou het waterschap moeten kijken waar het in verleden is misgegaan met de inrichting van het watersysteem, alvorens weer nieuwe projecten worden opgepakt. Net zoals je water moet kunnen vasthouden in droge perioden, moet je er ook van af kunnen als het extreem nat is. Je moet kijken hoe je het water in De Kempen gecontroleerd kunt afvoeren.' 

Verder pleit de ZLTO-bestuurder voor een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve, waarbij boeren een regeling kunnen treffen om zich in te dekken tegen extreme weersomstandigheden. Boeren zouden in goede tijden fiscaal een bedrag opzij moeten kunnen zetten om slechte jaren te overbruggen, vindt hij. 'Dan heb je als boer ook een buffer waarmee je dit soort klappen kunt opvangen.' 

Tot slot roept ZLTO leden op waterschades te melden. Van der Schoot: 'Hierdoor leggen we een inspanningsverplichting neer bij het waterschap om de problemen te toetsen en eventuele oplossingen te overwegen. Stel dat er in de toekomst individueel of collectief een zaak wordt aangespannen, dan verlangt de rechter een bewijs dat er op het moment van overlast melding is gedaan van schades. We zullen ook via LTO Nederland inventariseren of er een beroep kan worden gedaan op een collectief schadefonds vanuit de overheid.'

Leden kunnen altijd terecht bij ZLTO, bij onze Informatielijn via 073 217 33 33 en via e-mail: info@zlto.nl.