Waterschap De Dommel neemt stelling tegen addendum

bmz53xwlla

Op initiatief van de landbouwvertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van het waterschap De Dommel is grote zorg uitgesproken over de gevolgen van het addendum van het 7e nitraatactieprogramma (7NAP). Ze voorzien dat met het addendum juist in het beheergebied van het waterschap De Dommel veel agrarische bedrijven geraakt worden.


Dit terwijl de noodzaak en het effect van de maatregelen niet goed zijn onderzocht en gemotiveerd. Verder constateren de landbouwvertegenwoordigers dat er een maatwerkaanpak wordt opgesteld die door de introductie van het addendum buiten spel wordt gezet.

Ontwrichtend addendum

Dit alles zal leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Bovendien komt er van de aanpak die het waterschap zelf voorstaat, niets terecht. Namelijk gebiedsprocessen in samenspraak met de streek te laten uitvoeren. Dat is eind vorig jaar uitvoerig besproken in het bestuur en vastgesteld in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Motie leidt tot drie brieven

De grote bezorgdheid heeft geleid tot een motie waarin het Dagelijks Bestuur wordt opgeroepen om deze zorgen schriftelijk kenbaar te maken bij de het Rijk, bij het provinciebestuur en bij de Unie van Waterschappen. Het Dagelijks Bestuur heeft de motie overgenomen, met brede steun van het Algemeen Bestuur.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen