Vouchers voor duurzame zoetwateroplossingen

mj-0911-zeeland--sloot--water_002

Agrariërs op Schouwen-Duiveland hebben steeds vaker te maken met verzilting, bodemdaling en extreme weersomstandigheden door klimaatverandering. Om in de toekomst een vitaal en leefbaar platteland te houden is de overgang naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem ingezet. Binnenkort komen er ook vouchers beschikbaar voor een brede groep agrariërs. Deze vouchers moet de sector helpen om de innovaties op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid op te schalen.


De vouchers zijn bedoeld voor agrariërs op Schouwen-Duiveland. Ze moeten je helpen uw innovatiekracht te vergroten en investeringskracht te stimuleren. Zo kun je ook klimaatbestendige oplossingen realiseren. 

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Je draagt met jouw project bij aan de zoetwaterbeschikbaarheid op Schouwen-Duiveland
 • Je hebt een mkb-onderneming
 • Het project is nog niet gestart voor de aanvraag van de subsidie
 • De voucher wordt niet aangevuld met andere subsidies 
 • Je hebt in drie jaar tijd niet meer dan €200.000 innovatieondersteuning ontvangen
 • Je hebt nooit onrechtmatige steun ontvangen
 • Je hebt een financieel gezond bedrijf 
 • Het betreft geen regulier onderhoud
 • Alle activiteiten vinden plaats in gemeente Schouwen-Duiveland 

Wat is de waarde van de voucher? 

Je kunt een voucher aanvragen voor een subsidiebijdrage tot 50% met een maximale bijdrage van €150.000. Je kunt voor de volgende activiteiten in aanmerking komen voor een voucher: 

 • Het inkopen van advies of kennis bij kennisinstellingen, adviesbureaus of mkb-bedrijven, of voor ondersteuning bij planvorming voor het oplossen van zoetwatergebrek of het opstellen van een bedrijfs(water)plan. De looptijd van deze activiteiten is maximaal één jaar en de maximale bijdrage is €10.000. 
 • Haalbaarheidsonderzoeken, innovatieve investeringen, het uitvoeren van testen of onderzoeken van alternatieven of het opzetten van een samenwerking tussen twee of meer partijen. De looptijd van deze activiteiten zijn maximaal één jaar en de maximale bijdrage van een individuele aanvraag is €25.000 of €50.000 bij een samenwerking.
 • Investeringen in zoetwaterbeschikbaarheid zoals zoetwateropvang, - opslag, -opwerking en waterbesparing. De looptijd van deze activiteiten zijn maximaal twee jaar. De maximale bijdrage is € 150.000 en wordt bij voorkeur in samenwerkingsverband aangevraagd. 

Daarnaast kun je een voucher aanvragen voor de aanschaf van machines ter bevordering van een gewijzigde grondbewerking waardoor er meer water vastgehouden kan worden in de bodem. Het gaat om vernieuwing en niet om vervanging van bestaand materieel. Eenmalig € 5.000 bij een minimale investering van minimaal € 10.000.

Hoe kan ik een voucher aanvragen?

De vouchers kunnen worden aangevraagd door een agrarische onderneming gevestigd op Schouwen-Duiveland of door een consortium van meerdere bedrijven en instellingen met tenminste één agrarische onderneming uit Schouwen-Duiveland en waar de activiteiten hoofdzakelijk op Schouwen-Duiveland plaatsvinden. De voucher kan online aangevraagd worden vanaf 15 juli bij de gemeente Schouwen-Duiveland.

Wanneer kan ik een voucher aanvragen?

Het aanvragen is mogelijk vanaf 15 juli 2022 waarbij de agrarische ondernemer hoofdaanvrager is. De uiterste aanvraagdatum is 30 juni 2023, mits het subsidieplafond van € 1.000.000 nog niet is bereikt.

Lees hier meer over het aanvragen van een voucher