Voortbestaan agrarische ondernemers op het spel 

mj-0810-west-brabant-agrarisch-natuurbeheer--agrarisch-landschap-(3)

Uit het onderzoek dat ZLTO in de maand mei hield naar de gemoedsrust onder haar leden, blijkt dat veel leden vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf.


Dat is de droevige conclusie die we moeten trekken na het ledenonderzoek dat is gehouden naar aanleiding van de stapeling aan regels en bijzondere omstandigheden. Waar we wél blij mee zijn, is de kans om dat droevige beeld nu cijfermatig te kunnen onderbouwen en in te zetten om onze standpunten kracht bij te zetten.

De resultaten 

Een gemiddeld lid ervaart een stapeling van drie crises of nieuwe regels, de bezorgdheid is groot en 28% van de respondenten geeft aan dat ‘de consequenties dusdanig ernstig zijn dat ik overweeg/gedwongen word te stoppen’ op 1 of meerdere onderwerpen.

Extra pijnlijk is daarbij dat bovengemiddeld veel jonge ondernemers die consequenties als heftig ervaren. 34% van de 19-55 jarigen geeft de meest ernstige score op deze vraag.  

Als we deze gegevens doorvertalen naar ons gehele werkgebied voelen minstens 1800 agrarische ondernemers zich ernstig bedreigd in hun voortbestaan als ondernemer.  

Eerst leden informeren

Deze cijfers verdienen de aandacht bij publiek en politiek. Maar eerst delen we de resultaten met onze achterban. Je kunt het rapport hier inzien (PDF). We vragen dit rapport nog NIET extern te delen omdat we er graag officieel mee naar buiten willen komen om er voldoende aandacht voor te genereren in de media.  

Achter de schermen zijn er al wel concrete acties uitgezet om met deze cijfers de politiek duidelijk te maken dat het tijd is om het tij te keren. We versturen een persbericht naar aanleiding van dit onderzoek en bereiden interviews en artikelen voor. Daarnaast dient het onderzoeksrapport als input voor de vele gesprekken die bestuurders en belangenbehartigers dagelijks voeren.  

ZLTO on Tour

Daarnaast hebben we in de streek ZLTO on Tour opgezet om leden bij te elkaar brengen en werken we aan een opzet voor een publiekscampagne.  

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen