Verantwoordelijkheid nemen

arno
Arno van Son, Bestuurder ZLTO

Het is onderdeel van het ondernemerschap, het maken van keuzes. Het nemen van verantwoordelijkheid hierin is voor ons als agrarisch ondernemers een vanzelfsprekendheid.


Niet alleen op bedrijfsniveau maar ook in de volle breedte van de primaire sector. Al vanaf het tijdperk Mansholt werd door onze voorgangers verantwoordelijkheid genomen voor maatschappelijke problemen. ‘Nooit meer honger’, werd er toen gesteld.

Door de jaren heen is de agrarische sector altijd in beweging geweest. Jarenlang was erop dat vlak een goed samenspel tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen om te komen tot de gewenste veranderingen. Dit werd ook wel de Gouden Driehoek genoemd. Een samenspel op basis van vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheden en wederzijds respect naar elkaar.

Door te kiezen voor een nieuwe benadering en het vervallen van de productschappen is de rol van de overheden veranderd. Zij zijn meer gaan besturen op afstand zonder directe verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor politieke keuzes hebben overheden nu vaak bij partijen lager in de keten weggelegd.

Een nadeel hiervan is dat de afstand soms te groot wordt, waardoor er geen deling van ideeën en kennis meer plaatsvindt. Het leidt zelfs tot verdere polarisatie en gebrek aan wederzijds respect en vertrouwen. Iets wat uiteindelijk resulteert in een gebrek aan draagvlak voor de uitvoering van (symbool)politieke keuzes.

Op korte termijn zal het samenspel tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen terug op gang moeten komen. Alleen wanneer ook overheden samen met het bedrijfsleven weer hun verantwoordelijkheid pakken in het samenspel, kunnen we bouwen aan echt toekomstperspectief voor onze agrarische sector.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen