Update waterschade uiterwaarden

hoogwater uiterwaarden Groeningen juli 2021 2.JPG

ZLTO en LTO Nederland hebben regelmatig contact met het ministerie van LNV over vergoeding van de schade als gevolg van de overstromingen afgelopen zomer. Voor ondernemers met gewassen in de uiterwaarden benedenstrooms van Boxmeer is nog altijd geen regeling bekend gemaakt. ZLTO blijft samen met LTO Nederland druk uitoefenen op het ministerie van LNV om te komen tot een schaderegeling.


Ambtenaren vanuit verschillende ministeries hebben enkele weken geleden een voorstel voorgelegd aan hun ministers. Vanwege volle agenda’s, onder meer door de kabinetsformatie, zijn de ministers hier nog steeds niet voor bij elkaar gekomen. We hebben bij het ministerie van LNV duidelijk aangegeven dat onze leden dat onbegrijpelijk vinden.

15 december

Op de website van RVO staat dat ondernemers met gronden in het Wts-gebied hun schade tot en met 15 december kunnen melden. Het ministerie van LNV bevestigt aan ons dat deze datum alleen maar van toepassing is voor het Limburgse en Oost-Brabantse gebied dat is aangewezen in de Wts-regeling.

Voor alle andere overstroomde gebieden geldt deze datum niet, omdat daarvoor nog geen regeling bekend is gemaakt.