Uitspraak in beroep ZLTO Maasdriel tegen spuitvrije zone

nbvb-spuiten

Op 15 september deed de Raad van State uitspraak in een beroep van ZLTO Maasdriel tegen het bestemmingsplan van de gemeente. De gemeente hanteerde in het bestemmingsplan onder andere een spuitvrije zone van vijftig meter voor fruitteelt en boomgaarden naast woonpercelen.


Tijdens de behandeling van de zaak hanteerde de gemeente een andere uitleg van het artikel over de spuitvrije zone dan zij aanvankelijk leek te doen.

Tijdens de zitting zei de gemeente dat je de 50 meter niet hoeft te hanteren als je driftarme spuitdoppen en een windcirkel toepast. ZLTO is tevreden met die voorwaarden en ziet het als een inhoudelijke overwinning.