Uitnodiging: webinar mestbewerking 22 maart

motie mest
POV

In het project 'Winnen zonder Verliezen' zijn veehouders op hun eigen manier bezig om mest te bewerken. Ter afsluiting wordt door DLV Advies en FrieslandCampina een rondetafelgesprek georganiseerd. Dit gesprek kunt u online volgen.


U kunt deze uitzending op woensdag 22 maart om 13.00 uur volgen vanaf uw computer, tablet of telefoon. De gasten aan tafel zijn:

  • Nico Verdoes, Wageningen Livestock Research. Onderwerp: Next level mest verwaarden. Hierin zijn voor de rundvee-, varkens- en kalversector verschillende stal / bedrijfssystemen in kaart gebracht, voor emissies en financieel saldo.
  • Sanne Griffioen, FrieslandCampina. Onderwerp: Verwaarding van verduurzaming op het boerenerf.
  • Eric Stiphout, POV. Onderwerp: Reduceren van verliezen uit mest.
  • Gé Backus, Connecting Agri & Food. Onderwerp: Beleid en doelvoorschriften.

Inschrijven voor dit webinar: klik hier