Terugkijken webinar: Politieke crisis op het erf

Kathleen Goense webinar Politieke crisis op het erf

Tijdens het webinar wat is uitgezonden op maandag 11 april 2022 gaan ZLTO-voorzitter Wim Bens en algemeen directeur Kathleen Goense in op de actuele politieke situatie: mondiaal en in ons land. Wat zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de gestegen gasprijzen, het landelijk stikstofbeleid, (addendum) 7e Actieprogramma Nitraat- dit landt allemaal op het boerenerf. Wat betekent dat én wat zijn de gevolgen voor onze lobby?


Webinarreeks ZLTO aan de keukentafel: Belangenbehartiging 2022

Met dit webinar trapten we een webinarreeks af die gaat over de belangenbehartiging van komend jaar. In nauwe afstemming met haar achterban heeft ZLTO voor 2022 twaalf speerpunten vastgesteld waarop we ons focussen in de belangenbehartiging. Voor ieder van deze speerpunten hebben we een specifiek belangenbehartigingsproces uitgezet. 

Draagvlak en bundeling van krachten zijn belangrijke voorwaarden om de belangenbehartiging te laten slagen: dat begint in eigen huis. Daarom organiseert ZLTO voor haar leden zes webinars over onze speerpunten voor 2022.  Onder het motto Met ZLTO aan de keukentafel.

Planning

 • Experimenteerruimte emissiereductie, Niels Kanters & Ton van Korven
  Dinsdag 26 april 10.00-11.00 uur 
  De agrarische sector werkt al tientallen jaren hard om de uitstoot van stikstof, methaan en fijnstof te verlagen. Toch bepaalt de overheid vaak tot in detail welke maatregelen boeren nog meer moeten nemen. Dat belemmert innovatie en ondernemerschap. ZLTO wil dat boeren zelf kunnen kiezen hoe ze hun uitstoot verminderen.

 • Beregenen uit grondwater, Johan Elshof & Rob Schrauwen
  Donderdag 12 mei 10.00-11.00 uur 
  Boeren en tuinders gaan bewust zuinig om met water en doen alles om water te besparen, op te vangen en vast te houden. Toch is beregenen soms noodzakelijk. Dat moet mogelijk blijven, vindt ZLTO.

 • Meer ruimte voor Brabantse stalaanpassingen, Herman Litjens & Daniëlle Aarts
  Woensdag 25 mei 10.00-11.00 uur
  Voor ZLTO is boerenperspectief leidend principe. Dit betekent dat het aanpassen van de stallen op een slimmere manier aangepakt gaat worden en dat ondernemers meer tijd moeten krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen.

 • Perspectief voor boeren rond Natura-2000 gebieden, Herman Litjens, Thijmen Hoogendijk & Patrick van de Rijdt
  Donderdag 2 juni 10.00-11.00 uur
  ZLTO zet in op boerenperspectief in de overgangsgebieden rond Natura 2000-gebieden. Sterker nog: zij spelen een cruciale rol bij het verwezenlijken van maatschappelijke opgaven.

 • Voldoende zoet water in Zeeland, Johan Elshof & Ko de Regt
  Donderdag 23 juni 10.00-11.00 uur
  Zoet water is noodzakelijk voor het produceren van voedsel en groen. De beschikbaarheid van voldoende zoet water staat in Zeeland al geruime tijd onder druk. Samen met andere agri-partijen heeft ZLTO een ‘Masterplan Zoetwater Zeeland’ ontwikkeld. 

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor een of meerdere webinars. De ondergrens voor het organiseren van een webinar is minimaal 30 deelnemers. Enkele dagen voor het webinar krijg je een link toegestuurd om toegang tot de online bijeenkomst te krijgen. 

Projecten dragen bij aan belangenbehartiging

Bij ieder online keukentafelgesprek gaan een belangenbehartiger en een medewerker van het projectenteam in op het belang van een scherpe lobby op dit speerpunt en de aanpak. De moderatie van de vraaggesprekken is in handen van de collega’s van Public Affairs. Via de chatfunctie kun je vragen stellen.

Opnames

De webinars nemen we op, zodat je deze na afloop nog eens terug kunt kijken. Na deze eerste serie bekijken we of er voldoende behoefte is om de overige speerpunten ook via een webinar nader toe te lichten. Alle twaalf speerpunten vind je terug op de website van ZLTO: www.zlto.nl/belangenbehartiging.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen