Studiegroep voor jonge boomkwekers

ibyx1rkzxi
Ko van den Boom - Nieuwe Oogst

Boomkweker Laurens van Haperen (29) stond aan de wieg van de jongeondernemersgroep boomteelt in West-Brabant. ‘Een echte aanrader’, vindt hij.


Laurens van Haperen (29) is eigenaar van de gelijknamige boomkwekerij in Wagenberg. Hij teelt veertig soorten haagplanten in de vollegrond.

‘Als je start met ondernemen in de boomteelt, leer je vooral primaire zaken op teeltgebied. Na een paar jaar heb je ook te maken met onderwerpen als arbeid, de regels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de nieuwe Omgevingswet en hoe die uitwerkt op je bedrijf. Al dat soort zaken komen aan bod in onze ondernemersgroep’, zegt Van Haperen.

Ondersteuning van ZLTO

De boomkweker stond zelf aan de wieg van de studieclub. Destijds klopte hij met zijn wens aan bij Frits van Dijkman. De relatiemanager van ZLTO is een warm pleitbezorger van ondernemersgroepen en faciliteerde samen met ZLTO-collega Frans Geijs en adviseur René van Gastel van Groeibalans de West-Brabantse groep voor jonge boomkwekers.

‘Je leert van elkaar’, zegt Van Haperen. ‘De groepsleden komen zelf met onderwerpen, waarbij onze begeleider deze stroomlijnt. We maken ook altijd een ronde over het bedrijf van een collega, want we spreken om de beurt af bij een groepslid. Iedereen heeft een andere teelt of een ander type bedrijf.’

De kracht van de ondernemersgroep is volgens de boomkweker dat je samen kennis en ervaringen deelt en de diepte ingaat. ‘We hebben bijvoorbeeld een avond gehad over de nieuwe Omgevingswet en over de initiatieven die in de regio Zundert samen met de gemeente en de provincie zijn bedacht. We hebben het thema toen met een architect en een planontwikkelaar grondig behandeld. Zo wisten we precies waar we op moeten letten, willen we vanaf volgend jaar nog kunnen bouwen.’

Verdieping

Ervaringen uitwisselen onder begeleiding van een adviseur loont, meent Van Dijkman. ‘Zo krijg je de verdieping die je verder brengt. Dat kan ook niet anders, want de ondernemers zijn zelf onderdeel van het succes.’

ZLTO initieert de groep, regelt de begeleiding en sponsoring en gebruikt de feedback voor de belangenbehartiging. ‘Ook in Midden- en Oost-Brabant verdienen jonge boomtelers een eigen studiegroep’, vindt de relatiemanager. ‘Ik krijg hier al vragen over. Bij voldoende animo gaan we van start, in navolging van het succes in West-Brabant.’

Geïnteresseerden kunnen zich melden via frits.van.dijkman@zlto.nl of (06) 21232594.