Strenge Brusselse AM-regels onhaalbaar voor aardappelketen

jt-0311-brabant-aardappels-rooien-(3)

De Europese Commissie wil de huidige bestrijdingsrichtlijn voor aardappelmoeheid (AM) per 1 januari 2022 aanpassen. 'Onhaalbaar', oordeelt de Nederlandse aardappelketen. 


De commissie wil in een nieuwe verordening uitgaan van uitroeiing van deze twee aaltjes. De huidige bestrijdingsrichtlijn gaat uit van controle.

De Nederlandse aardappelketen vindt deze nieuwe aanpak onhaalbaar. De keten wordt in haar mening ondersteund door onder andere European Food Safety Agency (EFSA) die aangeeft dat uitroeiing onmogelijk is.

Daarnaast heeft de nieuwe verordening een groot en onnodig negatief effect op de aardappelketen. De huidige beleidsuitwerking van NVWA voorkomt verspreiding en beperkt besmettingen, terwijl de aardappelproductie kwalitatief en kwantitatief goed kan verlopen.

Vermindering areaal 

De nieuwe aanpak leidt tot een vermindering van het Nederlandse areaal dat beschikbaar is voor de teelt van pootgoed, consumptie- en zetmeelaardappelen.

De partijen in de aardappelketen hebben over de beoogde wijzingen een gezamenlijke brief aan minister Schouten van LNV gestuurd, met de oproep om niet in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.

Vlog voorzitter

Voorzitter van de werkgroep pootaardappelen Peter Berghuis gaat in zijn vlog in op deze ontwikkelingen.

Heeft u het webinar van de LTO vakgroep over het 7e APN op 6 oktober gemist of wilt u het nog een keer terugkijken? Kijk dan hier.