Stikstofbeleid steeds meer onrealistische kaalslag

Header website_0000s_0015_Algemeen boerderij stal koeienstal

Ondanks enige bijstellingen op de gelekte plannen zijn de stikstofdoelen die minister Van der Wal vandaag presenteert onrealistisch. De ‘perspectiefbrief’ van minister Staghouwer verdient nadere bestudering, hoewel naast enige positieve handvatten ook deze vooral benadrukt wat er allemaal níet meer kan.


Het komt hard binnen bij ons allemaal. We hebben intensief gelobbyd in het belang van onze leden. Toch constateren we dat er te weinig is gedaan met de breed gedragen, realistische voorstellen die we met sectorpartijen en andere organisaties hebben gedaan. LTO verzet zich tegen de aangekondigde kaalslag van het platteland. De topdown-zonering en eendimensionale KDW-systematiek zijn fnuikend voor een haalbare oplossing. LTO Nederland trekt op dit moment een streep voor het Rijk: hier kunnen we zo niet aan meewerken. De regionale LTO’s zetten in op stevige bijsturing vanuit de provinciale overheden.

“De voorstellen van het kabinet betekenen een onrealistische kaalslag. Van het platteland, van de boeren en tuinders, maar ook van de natuur. Ondanks enkele empathische woorden zien we vooral dictaten van bovenaf, tegen de afspraken in het regeerakkoord. Dat  gaat niet werken,” zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

“Het kabinet beroept zich op doorrekeningen en loopt vast in een juridisch moeras van onwerkbare normen. De verantwoordelijkheid wordt in de schoenen van de provincies geschoven. De impasse die hierdoor ontstaat helpt de natuur bovendien niet. Dat is zo jammer, zeker omdat er breed gedragen, realistische voorstellen door boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties zijn gedaan. Met ruimte voor nuance, innovatie en een democratisch proces van onderop. Als dit de route van het kabinet blijft dan voelen boeren en tuinders weinig hoop.”

Lees hier het volledige persbericht.

Webinar
Op dinsdag 14 juni om 20.00 uur organiseren we een webinar over de stikstofbrief van minister Van der Wal en de perspectiefbrief van minister Staghouwer. We bespreken we wat deze brieven betekenen en wat de inzet van de LTO-organisaties naar de toekomst is. De webinar is bedoeld voor leden van LTO. 

Registreren is noodzakelijk, dat kan binnenkort. 

Actie
Op 30 mei hebben we met velen van jullie actie gevoerd om aandacht te vragen voor een van de meest bizarre uitkomsten van het stikstofbeleid: een mogelijke vergunningsplicht voor beweiden. Vandaag zijn vóór het uitkomen van de brieven nieuwe acties aangekondigd, op 22 juni. We staan in nauw contact met de initiatiefnemers en denken graag mee over een goede en passende invulling van de dag.

Weg vooruit
De hoop op enig realiteitsbesef ligt nu bij provinciebesturen. Zij worden samen met ons in deze onmogelijke positie gemanoeuvreerd. We pakken dat graag gezamenlijk op.

ZLTO altijd dichtbij

Mocht je naar aanleiding van de brieven contact op willen nemen met ZLTO kan dit via de Informatielijn. 

Uiteraard zijn onze lokale bestuurders, relatiemanagers en regionale belangenbehartigers ook altijd dichtbij!

Er is ook een reactieformulier beschikbaar waar leden vragen en emoties 24/7 kwijt kunnen.

Updates over de stikstofbrief vind je op onze website: https://www.zlto.nl/actueel/stikstof

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen