'Speel en win: een prijzenpot van 1 miljard euro'

xviwzdhced
Arjan Monteny, voorzitter vakgroep Multifunctionele Landbouw

Het zijn heftige tijden in de land- en tuinbouw. Dat geldt ook voor de 30 procent agrarisch ondernemers die actief zijn in de zorglandbouw, agrarische kinderopvang, recreatie, boerderijeducatie, agrarisch natuurbeheer en boerderijverkoop. Door beleid en economische onzekerheid worden ook onze bedrijven hard geraakt.


Toch durf ik te zeggen: de multifunctionele landbouw heeft de wind mee. De multifunctionele landbouw staat volop in de belangstelling. We worden gewaardeerd en gezien.

Onze sector groeit en professionaliseert. De omzet is in zeven jaar tijd verdubbeld tot 1 miljard euro. Ik ben ervan overtuigd dat onze sector dat trucje voor 2030 nog een keer gaat doen. Voor de multifunctionele landbouw staan immers alle seinen op groen om nogmaals te verdubbelen.

Uit analyses weten we: er ligt op onze erven nog een miljard euro klaar om te worden verzilverd. Het ligt er wel, maar helaas niet zo voor het oprapen. Daar moeten we wat voor doen. Als ondernemers en als LTO, met steun vanuit de overheid en de samenleving.

Het laaghangend fruit is al geplukt. Nu instappen of verder ontwikkelen vraagt lef en een goed ondernemingsplan. Je moet niet in willen stappen omdat je alle regels zat bent. De multifunctionele landbouw gaat gepaard met nog meer regels. Daar spreken wij de maatschappij en overheid op aan.

Het is natuurlijk leuk om op het schild te worden gehesen in kranten en beleidsnota’s, maar we hebben niets aan obligate prietpraat. We willen boter bij de vis. Dat is in ons geval serieus genomen worden en ruimte krijgen om te ondernemen. Daar tekent zich gelukkig iets positiefs af. De Tweede Kamer heeft moties aangenomen om de ontwikkeling van de multifunctionele landbouw te stimuleren.

LTO-vakgroep Multifunctionele Landbouw heeft een tienpuntenplan opgesteld om knelpunten aan te pakken die de groei en ontwikkeling van de multifunctionele landbouw in de weg staan. Knelpunten waar we de overheid bij nodig hebben, zoals ruimtelijke ordening, regeldruk en beschikbaarheid van kennis en informatie.

We zijn in gesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere relevante partijen om hier een uitvoeringsprogramma van te maken. Met het ministerie en gemeenten zijn we al gestart met een handreiking om de multifunctionele landbouw een plek te geven in het ruimtelijkeordeningsbeleid. We gaan meters maken met een win-winsituatie voor de sector en de samenleving en met een prijzenpot van 1 miljard euro. Een sector met potentie. Doet u mee?