Sloten Zeeland in ecoregeling GLB

Nieuwsbericht LTO nitraat juli 2023

Zeeuwse boeren en tuinders kunnen sloten op hun percelen opgeven voor de ecoregeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat heeft de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen besloten.


De GLB eco-regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarbij agrariërs bovenop de basispremie subsidie kunnen verkrijgen door extra maatregelen te nemen op het gebied van water, landschap, klimaat, bodem en lucht en biodiversiteit. Voorbeelden zijn het inrichten van landschapselementen zoals waterlopen, houtwallen en kruidenrijke bufferstroken.

De uitwerking is complex en het waterschap moet een aantal zaken nog verder onderzoeken. Op basis hiervan volgt in een later stadium het besluit voor de periode 2025-2027.

Als ZLTO hebben we lobby gevoerd op dit onderwerp en zijn we tevreden met dit besluit van waterschap Scheldestromen. Het bevordert de kwaliteit van natuur en biodiversiteit in Zeeland én biedt agrariërs een extra aanmoediging om deel te nemen aan de eco-regelingen uit het GLB. Het toont nogmaals aan dat hoogwaardige landbouw en natuurbeheer elkaar prima kunnen versterken.