SER-advies: Nederlandse arbeidsomstandigheden kunnen nog beter

pvh-0113-dinteloord-red-star--arbeid--oogsten-(4)
LTO Nederland

Er is nog steeds ruimte om  de arbeidsomstandigheden in Nederland te verbeteren. Dat schrijft de SER in het eerste deel van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’. LTO is als een van de drie werkgeversorganisaties betrokken geweest bij de totstandkoming van het advies. Werkgevers kunnen de arbeidsomstandigheden verbeteren door het hebben van een risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E), preventie te stimuleren en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. De overheid kan handhaving.


Met het advies roept de SER vooral op om het bestaande arbostelsel te versterken. Zowel werkgevers, werknemers en de overheid hebben hierbij een belangrijke taak. Ook voor werkgevers in de land- en tuinbouw zijn er nog genoeg mogelijkheden om verbeteringen door te voeren. Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs bij LTO: 'Het aantal bedrijven dat een RI&E heeft, neemt de laatste jaren weliswaar toe, maar nog niet genoeg. We moeten echt werken aan een verandering, daartoe roept ook het advies van de SER op.'

In de agrarische sector staat Stigas klaar om werkgevers te ondersteunen met alles wat over arbo gaat. Ook voor het opstellen en actueel houden van een RI&E kunnen werkgevers bij Stigas terecht. Douma vervolgt: 'Het betrekken van werknemers bij het arbobeleid – ook de internationale werknemers – kent grote voordelen. Uiteindelijk gaat het erom dat we op een veilige en gezonde manier kunnen werken aan de productie van voedsel, bloemen en planten.'