Schadeclaims rondom PAS tot 29 mei in te dienen

Header website_0000s_0015_Algemeen boerderij stal koeienstal
LTO Nederland

Op 29 mei is het vijf jaar geleden dat de Raad van State oordeelde dat de PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet meer als toestemming mocht gelden voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Ondernemers die kunnen aantonen dat zij hierdoor (juridische) schade ondervinden kunnen een schadeclaim indienen. Schadeclaims na een onrechtmatige daad van de overheid kunnen worden gevorderd tot vijf jaar na dato. Op 29 mei 2024 komt deze mogelijkheid te vervallen. Voor ondernemers die schade willen melden, ook al is het nu nog niet helemaal duidelijk wat de schade precies is, is het belangrijk dat zij de schade op tijd melden. Daarmee wordt de verjaringstermijn van vijf jaar onderbroken.


Bovenstaande geldt zowel voor PAS-melders, als voor bedrijven waarbij sprake is van een meldingsvrije activiteit (toename < dan 0,05 mol/ha/jaar). Voor beide categorieën geldt dat de melding of het starten van een activiteit plaats moet hebben gevonden in de periode van 2015-2019.

Voorbeeldbrieven

Met bijgevoegde voorbeeldbrieven voor PAS-melders en voor meldingsvrije activiteiten kunt u de schade stuiten. Deze brief moet aangetekend verstuurd worden. De brief moet vóór 29 mei 2024 binnen zijn bij het Ministerie van LNV. Het is belangrijk dat degene die de PAS-melding heeft gedaan of de meldingsvrije activiteit heeft ondernomen, deze brief nu ook ondertekent. Is het bedrijf intussen overgenomen dan is het verstandig dat beide partijen tekenen.

Overige knelgevallen

Er zijn nog tal van andere bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld, maar niet over een rechtsgeldige natuurvergunning beschikken. Ze worden echter niet direct geraakt door het besluit van Raad van State ten aanzien van de PAS. Voor deze bedrijven heeft het weinig zin om nu actie te ondernemen. LTO blijft zich inzetten om de PAS-melders, bedrijven met meldingsvrije activiteiten en alle andere knelgevallen, zo spoedig mogelijk te legaliseren.