Rutte IV van start

binnenhof
LTO Nederland

Vanochtend is het kabinet Rutte IV op Paleis Noordeinde beëdigd. De nieuwe ministers op het Ministerie van LNV, Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Van der Wal (Natuur en Stikstof), ontvingen gelijk welkomstbrieven vanuit LTO Nederland. Daarin roept Sjaak van der Tak op om de komende jaren mét de sector aan de slag te gaan. Draagvlak onder boeren en tuinders en onderling vertrouwen zijn de sleutelwoorden om de voorgenomen transitie tot een succes te maken.


Naast de LNV ministers zal LTO de komende jaren ook om tafel zitten met de ministers en staatssecretarissen op de andere departementen. Het team van Rutte IV kent een groot aantal nieuwe portefeuilles en onderling heeft er ook een herverdeling plaatsgevonden. Klik hier voor het overzicht van de nieuwe bewindspersonen en hun portefeuilles.

Hoe de Tweede Kamer aankijkt tegen de nieuwe ministersploeg die dit pakket gaan uitvoeren horen we volgende week. Het debat op dinsdag 18 en woensdag 19 januari is daarmee de afsluiter van een kabinetsformatie die negen maanden in beslag nam. Formeel is dit debat om vast te stellen of de nieuwe regering het vertrouwen van een meerderheid van de Tweede Kamer heeft. Na de lange formatie kunnen we bij voorbaat wel stellen dat dit vertrouwen er ligt en dat Rutte IV aan de slag kan.