Resultaat twee jaar FAB Farmers

Richard Rijk

Via het project Fabulous (FAB) Farmers werken boeren en tuinders samen met ZLTO aan bodemvruchtbaarheid, waterkwaliteit en biodiversiteit. Zes bedrijven in de akkerbouw, fruitteelt en veehouderij zijn al twee seizoenen bezig met functionele agrobiodiversiteit.


Op het fruitteeltbedrijf van Peter Rijk en zoon Richard in het Zeeuwse Ovezande worden proeven gedaan met functionele agrobiodiversiteit. Natuurlijke plaagbestrijders, bestuivers en bodemverbeteraars spelen daarbij de hoofdrol. Op dit bedrijf wordt op 5 november een veldbijeenkomst gehouden om in detail te kijken naar de proeven en een eerste blik te werpen op de resultaten.

‘We hebben twee proeven liggen die nu twee seizoenen lopen’, vertelt Richard Rijk. ‘Zo hebben we een bloemenstrook aangelegd om te kijken of die nuttige insecten aantrekt voor bestuiving en plaagbestrijding. En we doen proeven met organische stof om de bodemstructuur te verbeteren. We hebben testen met bokashi, champost en groen compost.’

Sensoren

Met het verbeteren van de bodem willen de telers kijken of de vochthuishouding verbetert en of de planten beter groeien. Met sensoren wordt gemeten hoe het vochtpercentage in de bodem zich ontwikkelt en hoe de bomen het water opnemen.

Zelf hebben de fruittelers er al voordeel uitgehaald, zegt Rijk. ‘De bokashi vormde een lekkere laag onder de bomen. We merkten ‘s zomers dat daardoor de vochthuishouding in de bodem beter was. Daarom hebben we een maaier aangeschaft voor de graspaden tussen de bomen die het maaisel direct onder de bomen brengt, in plaats van op het gras achterlaat. Zo krijgen we het organischestofgehalte omhoog en gaan we verdamping van water vanuit de grond tegen.’

Geen conclusies

Wat betreft de bloemenstroken durft Rijk nog geen conclusies te trekken. ‘Dit seizoen hadden we minder last van schadelijke insecten, maar of dat nu door de bloemen kwam of door andere omstandigheden durf ik niet te zeggen. Dit wordt onafhankelijk gemonitord en de resultaten worden nog verwerkt.’

Dit jaar is op het bedrijf ook een derde proef gestart met laagblijvende groenbedekking onder de fruitbomen. Rijk: ‘Normaal gesproken is de grond onder de bomen kaal. We proberen nu lage begroeiing uit om nutriënten te binden, het organischestofgehalte te verhogen en de onkruiddruk te verlagen. Maar dat geeft wel risico’s bij nachtvorst. Dan wil je de grond eigenlijk zo kaal mogelijk hebben, want kale grond is warmer.’

Laatste jaar

Het FAB-project gaat ook in 2022 nog door. Vooralsnog is dat het laatste jaar. Wat Rijk betreft kan de proef wel langer doorgaan. ‘Met een proef van een paar jaar kun je niet altijd veel zeggen. Je moet eigenlijk de effecten over langere tijd meten. Wij zijn in ieder geval positief over dit soort vernieuwingen.’

Tijdens de veldbijeenkomst op 5 november geven de fruittelers uitleg over de proeven. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.