Registratie landbouwvoertuigen gaat goede kant op

Landbouwverkeer

Per 1 januari 2022 moeten landbouwvoertuigen in Nederland geregistreerd zijn om de openbare weg op te mogen. LTO Nederland heeft daarover sinds vorig jaar meerdere malen gecommuniceerd richting haar leden. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen: volgens RDW is het aantal registraties sinds oktober opgelopen naar ca. 25.000 per week en is de verwachting dat de prognose gehaald gaat worden.


In oktober waarschuwde RDW nog dat op dat moment slechts 55% van alle landbouwvoertuigen geregistreerd waren. Om die reden hebben betrokken partijen en LTO Nederland de communicatie naar haar leden geïntensiveerd, via nieuwsberichten, nieuwsbrieven en berichten op sociale media. 

In eerdere berichtgeving benadrukte LTO dat de het van groot belang is dat bestaande landbouwvoertuigen binnen de conversieperiode geregistreerd worden. Tijdens deze conversieperiode, die nog tot 1 januari 2022 loopt,  is er geen keuring van RDW nodig en zijn er lagere kosten voor registratie van het landbouwvoertuig. Als de landbouwvoertuigen niet geregistreerd worden mogen ze na 1 januari 2022 niet meer de openbare weg op. Ook is het voertuig op dat moment niet meer goed verzekerd. Daarnaast zal er dan alsnog registratie van het voertuig moeten plaatsvinden bij RDW en daaraan zijn aanzienlijk hogere kosten verbonden.

Verwachting tot einde jaar

De communicatiecampagne lijkt zijn vruchten af te werpen. Inmiddels vindt een forse inhaalslag plaats. Sinds oktober worden er ongeveer 25.000 landbouwvoertuigen per week geregistreerd. Onderstaande afbeelding van RDW laat de stand van zaken zien op 17 november jl.

De huidige prognose van de RDW is dat voor het einde van het conversiejaar het overgrote deel van de landbouwvoertuigen geregistreerd zal zijn.

LTO Nederland blijft haar leden oproepen om de registratie van landbouwvoertuigen in orde te maken als dit nog niet gedaan is. De handige Wegwijzer van LTO Nederland kan hierbij helpen.

Ook andere partijen zijn bezig met communicatie rondom de registratie van landbouwvoertuigen. Onderstaande video’s die in samenwerking met RDW zijn gemaakt kunnen nuttig zijn: