Regels voor beregening op jouw perceel

bmz53xwlla

Er is momenteel veel onduidelijkheid over de mogelijkheden tot beregening in Brabant. We ontvangen hierover veel vragen. De juiste informatie kun je vinden in de app Perceelwijzer of op de website van jouw waterschap.


In de maanden maart en april is weinig regen gevallen. Enkele waterschappen hebben daarom onttrekkingsverboden ingesteld. In sommige gebieden geldt een totaalverbod voor onttrekking uit oppervlaktewater. In sommige andere gebieden geldt dat alleen voor de beregening van grasland. Er zijn ook gebieden in Brabant waar geen grondwater meer mag worden onttrokken voor beregening van grasland.

Per gebied kunnen de regels rondom beregenen dus flink verschillen. Op de website van jouw waterschap en in de app Perceelwijzer van de waterschappen is de actuele informatie omtrent onttrekkingsverboden weergeven. Specifieke vragen over wat er wel en niet mogelijk is met betrekking tot onttrekking van water kunnen het beste gesteld worden bij het desbetreffende waterschap.

Download de Perceelwijzer.

Actuele informatie over onttrekkingsverbodenis te vinden via Brabantse Delta en De Dommel. Op de website van Aa en Maas is informatie te vinden over het ontrekken van oppervlaktewater en grondwater.

Nieuw beleid

Beregeningsverboden worden ingesteld om de watergangen op peil te houden en om de grondwaterstand te beschermen. In de winterperiode wordt water vast gehouden. Boeren en tuinders investeren tijd, moeite en geld om water vast te houden rondom hun percelen en het watervasthoudend vermogen van de grond te vergroten. Waterschappen en agrariërs hebben al veel water geconserveerd maar het is nog niet genoeg. De samenwerking dient te worden voortgezet.

Daarom pleit ZLTO in het Grondwaterconvenant, dat vorig jaar december is afgesproken, het beregeningsbeleid tegen het licht te houden. Wij zien veel meer in het principe van ‘voor wat, hoort wat’. Dat betekent dat agrariërs die aantoonbaar water toevoegen aan het watersysteem daarvoor worden beloond door ruimte in beregening.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen