Reactie ZLTO op uitslag Provinciale Staten verkiezingen

verkiezingen

Lees hieronder onze reactie op de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen.


Zeeland
Joris Baecke, voorzitter ZLTO Zeeland: “Ook Zeeland heeft een politieke aardverschuiving beleefd. Felicitaties aan de winnaars, BBB voorop, zijn uiteraard op zijn plaats. Deze partij zal het voortouw moeten nemen bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie die een breed draagvlak in de Zeeuwse Provinciale Staten en in de samenleving heeft.

Voor onze boeren en tuinders is het van belang dat ook dit college ruimschoots aandacht heeft voor het brede agrarisch en maatschappelijk belang en dat in concreet beleid laat landen. Dat perspectief zal ZLTO straks bij de formerende partijen nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Daarbij vertrouwen we op een vruchtbare en open samenwerking zoals we dat in Zeeland gewend zijn.

Zeeland is van oudsher een provincie waar kennis en kunde van boer en tuinder bepalend zijn voor welvaart en welzijn. Daar zijn we trots op. Ook trots zijn we dat vrijwel alle partijen in Provinciale Staten, ongeacht politieke kleur, die agrarische waarde onderkennen. In dat licht heb ik er het volste vertrouwen in dat Zeeland ook de komende vier jaar een slagvaardig en effectief provinciebestuur krijgt”.

Noord-Brabant
Wim Bens, voorzitter ZLTO: “Noord-Brabant heeft een politieke aardverschuiving beleefd. Felicitaties aan de winnaars, BBB met vlag en wimpel voorop, zijn uiteraard op zijn plaats. Deze partij zal het voortouw moeten nemen bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie die een breed draagvlak in de Brabantse Provinciale Staten en in de samenleving heeft.

Voor ons is het glashelder dat de kiezer heeft afgerekend met het Noord-Brabantse beleid van voor de muziek uitlopen en oneigenlijke doelen stellen. Het Brabantse stikstof- en stallenbeleid in het bijzonder moéten nu voor eens en voor altijd in lijn worden gebracht met het landelijke. Er moet een einde komen aan die immer voortdurende onzekerheid voor boeren en tuinders.
Noord-Brabant verdient een praktisch en haalbaar bestuurlijk programma dat een balans vindt in de belangen van economie (in het bijzonder agrarisch ondernemerschap), natuur en milieu en maatschappelijk welzijn.

Zo’n breed gedragen perspectief zal ZLTO straks bij de formerende partijen nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Daarbij zoeken wij afstemming en samenwerking om tot gedragen beleid te komen. Dat verdient deze provincie.”

Gelderland
Wim Bens, voorzitter ZLTO: “Ook Gelderland heeft een politieke aardverschuiving beleefd. Felicitaties aan de winnaars, BBB voorop, zijn uiteraard op zijn plaats. Deze partij zal het voortouw moeten nemen bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie die een breed draagvlak in de Gelderse Provinciale Staten en in de samenleving heeft.

Voor de boeren en tuinders, in het bijzonder in zuidelijk Gelderland, ons werkgebied, is het van belang dat ook het nieuwe college ruimschoots aandacht heeft voor het brede agrarisch belang en dat in concreet beleid laat landen. Daarbij moet er eindelijk eens duidelijkheid komen in het stikstofdossier, dat iedereen zo langzamerhand barstende hoofdpijn heeft bezorgd.

Wij pleiten voor realistisch en haalbaar beleid, dat door betrokken partijen in Gelderland vorm wordt gegeven en niet achter een Haagse tekentafel wordt bedacht. Dat perspectief zullen ZLTO en LTO Noord straks bij de formerende partijen nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Daarbij zoeken wij afstemming en samenwerking om tot gedragen beleid te komen. Dat verdient deze provincie.”