Reactie ZLTO op routekaart stalaanpassingen 2024

kantoor-den-bosch

ZLTO heeft met interesse kennisgenomen van de aangepaste routekaart stalaanpassingen 2024, zoals het provinciebestuur van Noord-Brabant die vanochtend gepresenteerd heeft.


Wij zijn voorzichtig optimistisch dat, na herhaaldelijk aandringen van ZLTO, nu ook bij de provincie het besef begint te dagen dat in de huidige complexe context de deadline voor stalaanpassingen per 1 januari 2024 onhaalbaar is. Wij waarderen de inzet van de provincie om betrokken veehouders, met financiële prikkels en een versoepeld vergunning- en handhavingsbeleid, te prikkelen om versneld een vergunning aan te vragen.

Tegelijkertijd waarschuwen wij nadrukkelijk voor té hoge verwachtingen. Daar waar de provincie spreekt van ‘op te lossen knelpunten’ constateren wij grote onzekerheid bij veehouders om nu daadwerkelijk een vergunnings- en financieringsaanvraag te doen; laat staan om daadwerkelijk te investeren nu er nog zoveel onduidelijkheden zijn. Zeker met het oog op de beruchte stikstofkaart van minister Van der Wal (startnotitie ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied’) en de door de provincie aangegeven andere hausse aan wet- en regelgeving die op agrariërs afkomt (GLB 2023-2027, derogatie, (addendum) 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water) is de onzekerheid onverminderd hoog en knagend.

Zoals te doen gebruikelijk bij onze vereniging zullen wij eerst onze afdelingen consulteren over de waarde en reikwijdte van deze aangepaste routekaart. Daarna zal ZLTO met een nadere verklaring komen.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen