Reactie ZLTO op debat over deadline stalaanpassingen

Header website_0000s_0015_Algemeen boerderij stal koeienstal

Met interesse heeft ZLTO vandaag in Provinciale Staten van Noord-Brabant het debat gevolgd over de deadline voor de stalaanpassingen die de stikstofuitstoot moeten verminderen. Zoals bekend maakte het college van Gedeputeerde Staten vorige week bekend geen vergunningaanvragen door houders van melk- en jongvee voor stalaanpassingen aan te nemen.


Tegelijkertijd handhaafde GS de deadlines van 1 april 2023 (vergunningaanvraag) en 1 januari 2024 (invoering nieuwe stalsysteem). De logica achter deze redenatie ontging en ontgaat ZLTO volledig: wel aanpassen, maar geen vergunningen meer willen afgeven. Dat standpunt hebben we de afgelopen week ook nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. ZLTO vindt dat voor alle sectoren de deadline naar achteren geschoven moet worden.

In de Statenvergadering vandaag pleitte een groot aantal fracties, waaronder ook de SP (!), voor werkelijkheidszin en dus uitstel van de deadline. Coalitiepartij CDA gaf aan (vooralsnog) vast te willen houden aan de deadline van 1 januari 2024. Deze positie ligt erg gevoelig, omdat de partij in haar conceptverkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen aangeeft de deadline juist te willen opschorten.

ZLTO roept alle fracties in de Staten van Noord-Brabant op om realiteitszin te tonen. De Staten van Noord-Brabant houden op vrijdag 16 december de deadline opnieuw ‘tegen het licht’.

Naar onze mening is er de komende weken geen perspectief van het Kabinet te verwachten, maar op zijn vroegst volgend jaar. Daarom kunnen de Staten van Noord-Brabant niets anders besluiten dan om nu de deadline op te schuiven. Vasthouden aan een concept dat in de praktijk onhaalbaar is, lost geen enkel probleem op, leidt alleen tot meer verstarring en polarisatie en houdt boerengezinnen onnodig in spanning.

Wij vertrouwen erop dat geen enkele partij dit wil. Andersom mag ‘de politiek’ erop vertrouwen dat  boeren hun stallen willen en zullen aanpassen wanneer een reële deadline komt. Voorwaarde is wel dat innovaties ook juridisch houdbaar zijn.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen