Reactie Verkiezingsuitslag waterschappen ZLTO-gebied

Natuur-en-Landschap-Water-Sloot-e1569590432996-560x400

Wim Bens, voorzitter ZLTO: “In de slipstream van de Provinciale Statenverkiezingen hebben de vijf waterschappen in ons werkgebied (Scheldestromen, Brabantse Delta, Rivierenland, De Dommel, Aa en Maas) ook een politieke aardverschuiving beleefd. Ik feliciteer de winnaars, BBB en Water Natuurlijk en wens alle partijen, hun AB/AV-leden en te formeren Dagelijkse Besturen veel succes en wijsheid toe voor de komende vier jaar.

ZLTO en de waterschappen zullen elkaar meer dan regelmatig treffen aan de diverse ‘watertafels’. Het is voor ons belangrijk dat een vitale land- en tuinbouw bij alle gebiedsprocessen als een volwaardige doelstelling wordt erkend.

Met nadruk wijzen wij erop dat goed waterbeheer onmogelijk is zonder medewerking van boeren en tuinders. Nadrukkelijk pleiten we ervoor om vanuit een perspectief van wederzijdse afhankelijkheid naar gedragen oplossingen te zoeken.

Innovaties in techniek, denken en organiseren, zijn voor ons de weg waarlangs de land- en tuinbouw wezenlijke bijdragen kan leveren aan de (her)inrichting van het landschap en het beheer van water en bodem. Bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen vragen wij actief steun van de waterschappen.

Daarbij vind ik ontmoetingen ‘in het veld’ en ‘op en rond het erf’ cruciaal. Dat vergroot het wederzijds begrip en zorgt dat we wegblijven van theoretische abstracties. In het verlengde daarvan pleit ZLTO ervoor om ideeën en projecten die uit deze ontmoetingen voortkomen ‘het veld’ snel en effectief in te passen en niet te laten verstoffen in een (digitale) bureaulade.”

 

Waterschapsverkiezingen_zetelverdeling 2023.jpg