Reactie LTO op uitslag Provinciale verkiezingen

overijssel-04-1707x1280_72-560x400 (2)
LTO Nederland

Met de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen heeft de BoerBurgerBeweging een aardverschuiving gerealiseerd. De samenleving laat zien hoeveel belang ze hecht aan een goede toekomst voor boeren en tuinders in Nederland. 


LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: 'Deze uitkomst is belangrijke winst voor onze boeren en tuinders én voor een vitaal platteland. Dit vraagt een echte koerswijziging. Het kabinet en de provincies moeten de grote plannen, met name de aanpak van stikstof, nu aanpassen zodat er meer draagvlak voor dit beleid ontstaat.'

De noodkreet vanuit de agrarische sector klinkt stevig door in de stem van de kiezer. LTO is verheugd met dit duidelijke signaal vanuit de samenleving. In bijna alle provincies én de Eerste Kamer lijkt BBB verreweg de grootste partij van het land geworden. Van der Tak: 'Wij feliciteren Caroline van der Plas van harte met deze enorme overwinning! Als belangenbehartigingsorganisatie is LTO ‘politiek kleurenblind’: wij werken samen met alle partijen. Verschillende onderwerpen kennen verschillende voor- en tegenstanders. Maar deze uitslag laat zich maar op één manier vertalen: er moet ruimte komen voor realistische doelen en nieuw draagvlak voor het landbouwakkoord en de stikstofaanpak.'