Reactie LTO op het nieuwe IBO-klimaatadvies

akker en bomen-1700x900
LTO Nederland

Gisteren publiceerde een werkgroep van ambtenaren van verschillende ministeries een klimaatadvies aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Volgens dit IBO-advies moet de landbouwsector er fors aan bijdragen om de CO2-uitstoot in een nog hoger tempo te reduceren. Enerzijds door een significante aanvullende krimp van (melk)vee in Nederland. Anderzijds door bijvoorbeeld meer belasting te heffen op vlees- en zuivelproducten.


Sinds enkele maanden probeert LTO om met alle betrokken partijen gezamenlijk tot een landbouwakkoord te komen. Dat doen we juist om alle opgaven waar de landbouw voor gesteld wordt in samenhang op te pakken. En we doen het bovenal om daarbij toekomstperspectief voor de agrarische sector te schetsen.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: 'Sinds de start van het landbouwakkoord is dit het zoveelste ambtelijke rapport dat ineens op tafel verschijnt. Het is misschien een belangrijk advies, maar ook wederom een voorbeeld van een advies dat de agrarische sector geen enkel perspectief biedt voor de toekomst. Zulke rapporten zijn niet behulpzaam. Het verstoort het proces, draagt niet bij aan de samenhang die we met elkaar nastreven en het voedt het wantrouwen bij boeren en tuinders.'

LTO blijft zich inspannen voor een landbouwakkoord waarmee de agrarische sector bijdraagt aan het halen van doelen ten aanzien van biodiversiteit, waterkwaliteit, milieu en klimaat, maar waarin we óók werken aan een goed verdienmodel voor de toekomst, voor ruimte voor ondernemerschap en voor een sector die weet waar hij aan toe is en waarop hij wordt afgerekend.

Van der Tak: 'Tegen onze leden zeg ik ook nadrukkelijk dat het kabinet en de politiek zelf nog een ei moeten leggen over dit rapport, en mijn voorspelling is dat dat nog stevig zal schuren. Terwijl het kabinet zich juist wél heeft verbonden aan het opstellen van een landbouwakkoord waarin we gezamenlijk zoeken naar nieuw toekomstperspectief voor de agrarische sector. In dit IBO-rapport ontbreekt ieder perspectief voor de agrarische sector en worden, bijvoorbeeld, de PAS-melders wederom niet geholpen. Ik neem dit rapport dus maar even voor kennisgeving aan.'