Reactie LTO Nederland NRC-berichtgeving

Peel_1
LTO Nederland

Op vrijdag 10 juni a.s. worden twee belangrijke Kamerbrieven over het perspectief voor de landbouw en richtinggevende doelen voor stikstofreductie per N2000-gebied verwacht.


LTO maakt zich al langere tijd zorgen over de ingeslagen richting vanuit de overheid en wordt daarin door berichtgeving in het NRC Handelsblad bevestigd. Mocht de brief vanuit het kabinet uiteindelijk de absurde reductievoorstellen zoals beschreven doen, dan is voor LTO de grens bereikt. We zullen onder geen beding accepteren dat onze leden zo worden behandeld.

Onrealistische doelen

Met andere partijen heeft LTO gedragen en onderbouwde voorstellen gedaan voor realistische reducties die zowel boeren, de natuur als de rest van de economie vooruit helpen. Daar wordt helaas onvoldoende mee gedaan.

Sterker nog; er circuleren nu emissiereductiedoelen die zó onrealistisch hoog zijn dat er niets anders mogelijk is dan grootschalige kaalslag op het platteland. Dat is voor landbouw, leefbaarheid en economische ontwikkeling in vele provincies funest. Het artikel van NRC bevestigt deze signalen.

Hoop op provincies

De hoop op enig realiteitsbesef is gelegen bij provinciebesturen. Zij worden samen met boeren in deze onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Wij roepen provincies op tot stevig verzet tegen deze onmogelijke Haagse dictaten.

Hoe het anders kan werd gisteren duidelijk. Zo maakte de provincie Overijssel bekend vanwege het ‘getreuzel van het ministerie’ zelf budget en beleid vrij te maken om PAS-melders te hulp te schieten. Dat zijn boeren die buiten hun schuld door de overheid in de problemen zijn gebracht.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen