Reactie Kamerbrief stikstof en landelijk gebied

6qxnvpotmr

Vrijdag 15 juli heeft het Kabinet een Kamerbrief verzonden met vervolgstappen op het stikstofdossier. Als LTO hebben we eerder aangegeven onder de huidige omstandigheden niet het gesprek met bemiddelaar Remkes aan te gaan.


Er moet gesproken kunnen worden over tijdspad, doel en middelen. Opnieuw herhalen we onze oproep om het daar in alle openheid wél over te kunnen hebben met een door de sector gedragen bemiddelaar zoals prof. dr. Elbert Dijkgraaf.

Positief punt in de brief is het versneld oplossen van PAS-melders door ruimte te geven aan provincies om snelle stappen te kunnen zetten. Dat is door LTO al meerdere jaren bepleit. Na lang aandringen komt het kabinet onze kant op. Over de precieze invulling zijn nog vragen, maar dat is ook grotendeels in samenspraak met provincies.

Technologie en innovatie

In de kabinetsbrief van vandaag zien we tevens openingen rondom het beter benutten van kansen voor technologie en innovatie. Het naar voren halen van natuuranalyses die ons van de wettelijke KDW moeten bevrijden is een teken dat ook het kabinet overtuigd raakt dat dit cruciaal is. Conform moties in de Tweede Kamer is dit een essentiële stap om draagvlak van de sector te verwerven.

We willen de brief in alle rust bespreken met onze leden en bestuurders, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarna zullen we met een meer inhoudelijke reactie komen.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen