Provincie neemt afstand van term ‘landbouwgif’

i90218spoc

De provincie Noord-Brabant betreurt de keuze van de redactie over de titel van het artikel ‘Brabant wil minder landbouwgif in het (drink)water’, dat afgelopen vrijdag in veel regionale kranten stond.


De term ‘landbouwgif’ is volgens de provincie misplaatst, evenals de uitweiding over glyfosaat. Volgens de provincie is het eigen persbericht verdraaid in de krant gekomen.

Schoon Water Brabant

De directe aanleiding was de aftrap van een nieuw project Schoon Water Brabant. Ruim 20 jaar geleden zijn we daarmee gestart. Eerst in enkele zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. En vanaf 2013 in heel Noord-Brabant.

Doel van het project is nog steeds om via bewustwording en stimulering van agrariërs en loonwerkers de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en om daarmee beperkingen in middelengebruik te voorkomen. Want dat was rond de eeuwwisseling wel het dreigende alternatief: dat bepaalde middelen in grondwaterbeschermingsgebieden verboden zouden worden. Daardoor zouden een aantal teelten te risicovol worden voor de teler en dus niet meer geteeld konden worden.

Meer mechanisch

In het begin richtte het project zich vooral op alternatieve gewasbeschermingsmiddelen en lagere doseringen. De wingsprayer is daarvan het meest bekende voorbeeld, met een reductie van meer dan 95%.

De laatste jaren ligt de nadruk veel meer op mechanische onkruidbestrijding. Vooral in de boomteelt zijn daarin grote stappen gezet. De verwachting is dat met een voortschrijdende ontwikkeling van GPS- en foto-herkentechnieken de mechanische onkruidbestrijding het middelengebruik (en daarmee de emissie) de komende jaren nog verder zal afnemen.

Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Deskundige adviseurs en financiële stimuleringsregelingen helpen daarbij.

Resultaten tot nu toe

Aan het project Schoon Water Brabant doen ongeveer 600 ondernemers mee. In het jaarverslag over 2020 staat de ontwikkeling van het middelengebruik beschreven. De positieve lijn van minder emissie, die in de beginjaren duidelijk bleek, vlakt de laatste jaren af. Logisch, want de gemakkelijkste maatregelen zijn al lang getroffen. De emissievermindering blijkt nu vooral afhankelijk van teelt en het weer. In het jaarverslag wordt de wens naar meer robotica al aangekondigd.

Aansluiten bij andere projecten

ZLTO heeft besloten om ook nu weer verantwoordelijkheid te nemen in het project Schoon Water, want daar zijn onze leden het beste mee gediend. We zoeken daarbij de aansluiting met het Uitvoeringsprogramma Plangezondheid dat we samen met andere LTO-partners uitvoeren in opdracht van LNV. En bovendien gaa we kijken of/hoe beter aangesloten kan worden bij de bodemadvisering via BodemUP. Dit alles met als doel om onze leden zo goed mogelijk integraal te helpen om een gezond en gevarieerd voedselpakket en aantrekkelijke sierteeltproducten te leveren met minimale invloed op de omgeving.

 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen