Pilot realtime emissies meten kan doorbraak betekenen

te5qa5pqio
Joost Blaauwhof - Nieuwe Oogst

Provincie Noord-Brabant begint in 2024 een pilot waarin de emissies in 25 stallen realtime worden gemeten en gemonitord. ZLTO ziet kansen in de pilot, die een doorbraak in de vergunningverlening kan opleveren.


Wettelijk mag er al worden vergund op basis van daadwerkelijk meten, maar in dit project wordt getest wat dit betekent voor de praktijk. ‘Innovatie moet vooropstaan. Daar zijn wij als ZLTO voorstander van’, zegt Bianca Aarts, projectexpert Voedselzekerheid & Gezondheid.

Aarts maakt zich zorgen over de voortgang van bedrijfsontwikkeling van veel agrarische ondernemingen. ‘Waarom dit belangrijk is? Eindelijk komt het in beweging. Nu loopt het vergunningsbestel vast. Realtime meten en monitoring geven veehouders handelingsperspectief. Zo kunnen ze de effecten van andere maatregelen zoals voer- en managementmaatregelen inzichtelijk krijgen.’

Meer vrijheid

De resultaten kunnen dienen voor vergunningverlening op basis van daadwerkelijke uitstoot. Daardoor hebben veehouders meer vrijheid om zelf een methode te kiezen om hun emissies te verlagen binnen de vergunde grenzen. ‘Dat de provincie meedenkt om toch vergunningen te kunnen krijgen en waarborgen, is een belangrijke boodschap’, vindt Aarts.

‘Met dit project kan er speelruimte in de vergunningverlening komen. Het zou mooi zijn dat er straks een systeem staat dat zegt: voer je data in en laat je grenzen bepalen door de meetsensoren. Dan wordt innovatie beloond en kan iedereen zijn eigen uitstoot uitrekenen aan de hand van de gestelde richtlijnen. Als deze pilot succesvol wordt, dan kan het een doorbraak zijn voor veehouders en het bevoegd gezag’, vindt ZLTO.

Het project van provincie Noord-Brabant komt ook voort uit de onzekerheid over de effectiviteit van emissiearme systemen. Aarts: ‘In deze pilot krijg je via sensoren data binnen. Die worden vertaald naar mogelijke uitstootwaarden. Per pilot wordt een gepersonaliseerd meetplan samengesteld, afhankelijk van bijvoorbeeld diercategorieën, aantallen en systemen. Een op maat gemaakt projectplan. De verzamelde data worden vertaald naar bruikbare gegevens voor de veehouder.’

Overigens verwacht ZLTO niet dat iedere stal op korte en middellange termijn wordt vergund op basis van daadwerkelijk meten. Het wordt een van de manieren om een vergunning te krijgen.