Pacht je grond van de provincie Noord-Brabant? Reageer dan

mj-0110-oost-brabant-ploegen-(23)

ZLTO is op zoek naar de pachters van gronden die in eigendom zijn van de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkel Fonds. Recent werd bekend dat het gebruik van glyfosaat verboden mag worden in nieuwe meerjarige pachtcontracten van het Groen Ontwikkel Fonds (GOB). ZLTO wil graag input ophalen bij leden die hierdoor getroffen worden.


ZLTO heeft al jaren de stellingname dat het gebruik van glyfosaat een laatste redmiddel is, maar dat deze wel thuishoort in de gereedschapskist van boer en tuinder. Zodat gebruik van dit middel wel mogelijk blijft, indien nodig geacht door de agrariër.

Gezien het nieuwe beleid van het Groen Ontwikkel Fonds vindt ZLTO het belangrijk om het gesprek aan te gaan met haar leden die hiermee te maken hebben, of mogelijk gaan krijgen. Dit ledengesprek zullen wij ook gebruiken voor onze gesprekken met het Groen Ontwikkel Fonds, met de provincie en andere grondverpachters in ons werkgebied.

Ben je of ken je pachters van de provincie Noord-Brabant? Maak dit kenbaar via het onderstaande formulier!

Onze mensen nemen contact met je op om door te spreken wat jouw situatie, wensen en standpunten zijn.