Oproep ZLTO krijgt gehoor: onderzoek naar hergebruik water uit de tunnelbak in Best

ad7czzivva

Het is momenteel een uitzonderlijk natte winter. Desondanks blijft ZLTO zich bezig houden met haar langjarige lobby voor het eigentijds maken van het nieuwe beregeningsbeleid in Noord-Brabant. De oproep van ZLTO om ook kritisch naar de tunnelbak (van de A2) bij afrit Best-West krijgt nu gehoor; Rijkswaterstaat en Waterschap De Dommel hebben opdracht gegeven voor een onderzoek om het grondwater dat wordt afgepompt om de tunnelbak jaarrond droog te houden terug aan de landbouw te geven.


Al enige jaren pleit ZLTO om naast de agrarische onttrekkingen, ook kritisch te kijken naar drinkwateronttrekkingen, industriële onttrekkingen maar ook naar infrastructurele onttrekkingen.

Het meest sprekende voorbeeld van zo’n infrastructurele onttrekking is de bronnering van de tunnelbak in Best. Recentelijk is ZLTO benaderd door De Waterbank, die in opdracht van Rijkswaterstaat en Waterschap De Dommel aan het onderzoeken zijn wat de omvang van deze bronnering is.

ZLTO heeft daarbij aangegeven ook graag inzage te krijgen in de bronnering van het verdiepte treinstation in Best. Vervolgens wordt gekeken wat de wensen zijn vanuit de land- en tuinbouw  ten Noordoosten van de bronnering (grofweg de driehoek Best – Sint-Oedenrode – Liempde), voor het ontvangen van opgepompte water via het hoofdwatersysteem. In het onderzoek wordt ook scherp gekeken naar de kwaliteit van dit water.

Voor dit onderzoek heeft De Waterbank een enquête opgesteld. ZLTO roept ondernemers met percelen in de driehoek Best – Sint-Oedenrode – Liempde op om deze enquête in te vullen.