Online raadpleging over inrichting Nederland van start

wnpx8mjjnb

Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen vanaf deze week advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte. ZLTO vindt het belangrijk om deze mogelijkheid bij leden onder de aandacht te brengen.


Het is belangrijk dat ook vanuit de agrarische sector input gegeven wordt aan deze raadpleging. De online raadpleging staat open tot en met 1 januari 2024 en is onderdeel van een breder participatietraject, waarvan de eerste resultaten dit voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

In het eerste deel van de raadpleging gaat het om waarden en principes die mensen belangrijk vinden bij het verdelen van de ruimte. In het tweede deel kunnen deelnemers aangeven waaraan zij meer of juist minder ruimte willen besteden. Meer informatie en de raadpleging zijn hier te vinden.