Ongeveer 60 procent blowerspuiten vertoont mankementen

aaliczuyli

Blowerspuiten zijn nog altijd toegestaan in spillen en opzetters van laanbomen. Ongeveer 60 procent voldoet echter niet tijdens de wettelijk verplichte driejaarlijkse keuring.


Dat is de inschatting van Jaco Kole, projectleider/inspecteur van Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen.

Dagelijks onderhoud

Vijf jaar geleden werden nog meer blowerspuiten afgekeurd vanwege mankementen, tegen de 70 procent. 'Het aantal afkeuringen daalt nu wel, en het beeld in de boomkwekerij is niet anders dan in de fruitteelt. Maar er zijn nog steeds veel mankementen die een kweker zelf, met het blote oog, kan zien. Zoals lekkages, verstopte doppen en filters. Door verstoppingen krijg je een slecht spuitresultaat. Als kwekers zelf het dagelijks onderhoud goed uitvoeren, is dat in hun eigen voordeel.'

In de fruitteelt worden blowerspuiten alleen nog toegepast in kleinfruit en kersen, veelal op kleine bedrijven of door hobbytelers. Kole: 'Professionele fruittelers gebruiken dwarsstroomtechniek, vaak meerrijig.' De meeste blowerspuiten in de boomteelt werken in de laanbomen.

Spillen en opzetters

Volgens de DRT-lijst zijn axiaalspuiten of dwarsstroomspuiten (kortom blowerspuiten) alleen nog toegestaan in spillen en opzetters, in combinatie met driftarme doppen uit ten minste DRD-klasse 95 procent. In hoge laanbomen mogen blowerspuiten niet meer.

 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen