Onduidelijkheid over regelgeving bij boeren en tuinders

melkvee-koe-stal
Joost Blaauwhof

Agrarisch ondernemers hebben te maken met verschillende controles op het gebied van milieu, brandveiligheid en overige wet- en regelgeving. Toch is in de praktijk nog veel onduidelijkheid hierover bij boeren en tuinders.

 


Tijdens een controle toetst de toezichthouder de situatie op het bedrijf aan de geldende wetgeving. Denk aan voorschriften uit de Omgevingsvergunning of algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving. Samen met de ondernemer wordt een ronde over het bedrijf gedaan, terwijl ook administratieve zaken, zoals verplichte certificaten en keuringsbewijzen van aanwezige installaties, gecontroleerd kunnen worden. 

Rapport

Achteraf zal de toezichthouder een rapport opmaken, dat wordt getoetst aan de wet- en regelgeving. In de praktijk betekent dat een groot veelvoud aan regels en nodige vergunningen. Wat de praktijk ook leert, is dat veel agrarisch ondernemers verstrikt raken in het web van wetten, vergunningen en regels, zoals de nieuwe Omgevingswet. Om te voorkomen dat er onnodige onrust of kosten ontstaan, is het aan te raden de situatie op het bedrijf door te lopen.

Voor ondersteuning kan contact opgenomen worden met Arvalis, dat over de specifieke expertise beschikt. De bedrijfsadviseurs maken op het bedrijf een ronde, zodat de situatie geactualiseerd is. Ook wordt geholpen bij de aanvraag van nog ontbrekend papierwerk. Voor een afspraak kan contact worden opgenomen via de website van Arvalis