NVWA gaat kosten verhogen voor keuringswerkzaamheden

Saskia Duives voorzitter vakgroep Schapenhouderij LTO Nederland
Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter LTO-vakgroep Schapenhouderij

De NVWA maakt kosten voor keuringswerkzaamheden bij import, export, slachten en hercontroles. In een brief aan de Tweede Kamer gaf ex-minister Staghouwer aan dat de huidige tarieven niet kostendekkend zijn. En dat het ministerie met ingang van 1-1-2023, op basis van nieuwe kostenberekeningen, de tarieven alsnog kostendekkend wil maken.


Wat het precies gaat betekenen is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de tarieven fors hoger zullen worden. Ook voor de schapenhouderij. Wij als schapenhouders zullen daaraan meebetalen.

Inmiddels ligt er een brief van de Nederlandse sectoren en ketenpartijen bij waarnemend minister Schouten. Daarin wordt uitstel gevraagd tot minimaal 1-1-2024.  Gewezen wordt op de grote economische onzekerheid waarmee land- en tuinbouw nu te maken hebben. En de huidige, vaak extreme lastenverzwaringen. Verder is er onduidelijkheid over de kostenberekeningen van de overheid. En ontbreken prikkels voor de NVWA om doelmatiger en efficiënter te gaan werken. Kortom, stevige kritiek op de plannen van LNV.

Zelf krijg ik het gevoel van een blanco cheque. We zijn verplicht om allerlei keuringwerkzaamheden te laten doen door de NVWA, maar hebben geen invloed op de kosten daarvan. Het kan niet zo zijn dat prikkels ontbreken om het efficiënter en daarmee goedkoper te gaan doen.

Als schapenhouderij sluiten we ons nadrukkelijk aan bij het verzet tegen nieuwe NVWA-tarieven. Een verzet dat breed wordt gedragen door de Nederlandse land- en tuinbouw en visserij.

Saskia Duives-Cahuzak

voorzitter LTO-vakgroep Schapenhouderij

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen