Nog geen grote verschillen in verziltingsproef

foto6

Proeven met zout en zoet water in 2021 lieten geen grote verschillen zien in de opbrengsten van winter- en zomertarwe, aardappelen, zaaiuien en groenbemesters.


Dat zijn de uitkomsten van het eerste onderzoeksjaar van SPNA, die verzilting op kleigronden onderzoekt. BO Akkerbouw is medefinancier.

In dit filmpje legt onderzoeker Carina Rietema uit hoe de verziltingsproef is opgezet. De komende jaren verzamelt SPNA meer data om beter inzicht te krijgen.

Het rapport over de proef van SPNA is hier te downloaden.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen